Velkommen til Knurhanerne,den private fiskeklub fra Vangede.

Hvis I vil vide mere så klik på "Kontakt os"- ind/udmeldelse skriv en mail til os - og vi vil svare jer hurtigst muligt.

Rigtig god fornøjelse.

 

       "os kan de satme ikke lære mere"                                Youtube          Facebook 

   

                                                                             

            

 

 

Udlandsturen 11.-13. august til Sjællands Odde nærmer sig.

Her er lidt facts:

I skrivende stund er vi 7 tilmeldte til turen - dvs. at vi stadig har 5 ledige pladser hvis nogle skulle have lyst.

Prisen for turen er 300.-kr. inkluderende aftensmad fredag; - Morgenmad, frokost og aftensmad lørdag, samt morgenmad søndag. Vi forventer at alle deltager i madlavning , oprydning etc.

Vi har tænkt os at køre derop fredag kl.15 og hjem igen efter morgenmad og oprydning søndag ca. kl. 11.00.

I må meget gerne give en melding til Rune eller Steen, hvorvidt I har tænkt jer at køre derop i bil.

Knæk og bræk

Bestyrelsen

ØRESUND SKAL VÆRE HAVRESERVAT!
Det er enestående for hele den nordlige halvkugle, at vi har et havområde, hvor der - af hensyn til skibs-trafiksikkerheden - ikke har været trawlet i 80 år, og hvor man samtidig kan dokumentere den gavnlige effekt på hele havmiljøet og fiskebestanden. Derfor mener WWF, at Øresund skal beskyttes endnu mere i form af oprettelse af et dansk-svensk havreservat. - Tag dig tid til at se nedenstående lille film om det helt unikke Øresund. - Læs mere om Øresund og behovet for beskyttelse her: http://www.altinget.dk/…/marinbiolog-til-minister-beskyt-nu…

Hvor fanger man havørred på kysten.

Kystfiskeri efter havørred er ikke så besværligt, som mange gerne vil gøre det til. Hvor man fanger havørred fra kysten kan indsnævres væsentlig, når man ved, hvilke krav den stiller til en god plads. Havørreden er et simpelt dyr, der lever på sit instinkt.
Havørreden har groft sagt kun tre ting, den skal forholde sig til gennem sit livsforløb. Det er skjul, mad og reproduktion. De steder der opfylder disse 3 krav, er også der, du langt hen ad vejen fanger havørred fra kysten.

Havørred fra badekar på Grå Frede

Skjul til havørreden og byttedyr

Skjul og mad er de vigtigste parametre for at finde havørreder på kysten. Det betyder altså, at skal man finde havørreden, skal man finde steder, hvor den har skjul, og kan jage. Det er ikke uden grund havørreden er mørk ovenpå og sølvskinnende nedenfra. Ser man den nede fra og op, vil den falde i et med himlen. Ser man havørreden oppe fra, vil den falde i et med bunden. Netop derfor skal man lede efter den mørke bund langs kysten. En havørred der svømmer henover sandbund, vil let kunne ses. Dem der gjorde det som små, er spist af måger og skarv. Det er altså kun de kloge, der er tilbage. Brug derfor ikke din tid på at fiske henover sandbund når det gælder havørred på kysten.

De mørke steder

Brug din tid på de mørke steder – det er her havørreden er. På de mørke steder er der sten og tang. Det betyder også, at havørredens byttedyr befinder sig disse steder. Er der byttedyr, vil havørreden også kigge forbi.
En reje der befinder sig på ren sandbund, er ekstrem sårbar og et let bytte. Det ved den godt, så det gør den sjældent. Inde imellem sten og tang kan den finde skjul sammen med et stribe andre af havørredens byttedyr som f.eks. tanglopper, mysis og hundestejler.

Havørred og badekar

Det inderste mørke stykke er ofte dybere end, når man går ud på den første sandrevle. Det kaldes i lystfiskerverdenen for badekarret, og indeholder uanede mængder af fødeemner for havørred og andre større fisk. I perioder opholder havørrederne sig i badekarret i længere tid, og andre gange, er de kun inde for at spise, inden de igen går ud på dybere vand. Brug altid god tid på at fiske badekarret af, inden du går ud i vandet – og bliv helst på land, mens du gør det! Læs mere om badekar her.
Den anden stribe mørke bund, der kommer, er der dybere og havørrederne vil ofte ligge og trække langs denne stribe. På dette stykke gælder det mere om at fiske stykket igennem, og du behøver ikke være så fintfølende og forsigtigt som inde i badekarret. Havørrederne står ikke så koncentreret på dette stykke, men får du først en, er der også flere i samme område. Havørreder går sjældent alene – heller ikke om sommeren.

Håber dette indlæg gav dig et lille indblik i, hvilke områder af kysten, man skal bruge sin tid på for at være mest effektiv. Der er mange andre faktorer, der gør sig gældene som vindretninger, strøm og tidevand, men mere om det senere. Nu ved du, hvor du skal koncentrere din indsats efter havørreder på kysten. Der hvor der er skjul og mad – simpelt og lige til.

Danmarksmesterskab i Havfiskeri 2017.

Traditionen tro afholder Bramming Lystfiskerforening Danmarksmesterskabet i havfiskeri 2017 på Lillebælt. Det sker lørdag d. 16. september fra Middelfart. Lillebælt har et alsidigt fiskeri, med mulighed for fangst af mange forskellige arter. Lillebælt er også lige som vejret, aldrig forudsigelig. Der kan være gode dage og der kan absolut også være dårlige dage.

Havfiskeri har igennem de sidste 20-25 år ændret sig meget. Rent pirkefiskeri, med kun tunge pirke, ser man næsten aldrig mere, eller kun meget sjældent. Nu er det agnfiskeri med børsteorm og sandorm der giver fisk, kombineret med farverige forfang, monteret med perler og spinnere i alle afskygninger – men det giver fisk og det giver mange arter – og det er netop arter og mange fisk (kg), der giver point ved disse konkurrencer.

– Jeg kan ikke love jer godt vejr eller mange fisk, men jeg kan garantere, at det bliver en hyggelig dag med masser af præmier til de bedste - eller heldigste. Som sædvane giver Bramming Lystfiskerforening, ved fremmøde om morgenen, et rundstykke eller to og en lille én til halsen – og inden arrangementet bliver der mulighed for at bestille helt friske børsteorm til de grådige fisk i Lillebælt, siger Mogens Laursen, bestyrelsesmedlem i Bramming Lystfiskerforening og formand for havfiskersektionen i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Arrangementet starter og slutter ved det hyggelige ”Lillebælt Værftet”, hvor du om morgenen kan nyde din medbragte kaffe sammen med et friskt rundstykke, og senere indveje din fangst, købe drikkevarer og teste dit held i Amerikansk Lotteri. Der bliver også mulighed for at købe grillpølser.

Hver forening må max. deltage med tre hold af 4 mand/kvinder.

Hvis der er ledige pladser når tilmeldingen udløber, kan foreninger tilmelde yderligere hold.

Bramming Lystfiskerforening glæder sig til at se jer alle, såvel førstegangs deltagere, som fast ”inventar”, til Danmarksmesterskabet 2017.

Program vil blive tilsendte alle deltagere per mail, ca. 14 dage før arrangementet.

Tilmeldingsfrist 8. august 2017.

Tilmeldingsblanket for foreninger.

Tilmeldingsblanket for individuelle medlemmer.

Mærkning af tunfisk i Danmark.

Et nyt og spændende mærkningsprojekt af blåfinnet tun kan blive første skridt på vejen mod en dansk lystfiskerkvote.

De senere års observationer af store stimer af tunfisk i de danske farvande har rejst mange spørgsmål. Hvor kommer tunfiskene fra, hvad laver de i vores farvande, og er de mange observationer et udtryk for en reel fremgang for en af de mest truede fiskearter i verden?

Et nyt mærkningsprojekt, ledet af DTU Aqua, kan forhåbentligt være med til at give svar på spørgsmålene. Projektet er et samarbejde mellem danske, svenske, hollandske og spanske interessenter og sættes i søen i sensommeren 2017.

Danmarks Sportsfiskerforbund har længe i været i dialog med DTU Aqua med henblik på at få et mærkningsforøg op at stå. Det er derfor en glad og tilfreds formand, Verner W. Hansen, som lover sin fulde opbakning til projektet.

– Vi vil selvfølgelig gøre alt for at hjælpe forskerne, så forsøgsfiskeriet bliver så vellykket som muligt. Vi vil bruge vores kontakter og netværk til at rekruttere lystfiskere, der har erfaring med big game-fiskeriet, siger Verner W. Hansen.

For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker, kræver DTU Aqua, at man skal kunne dokumentere erfaring med big-game fiskeri og fangst af store tun. Præcist hvilke krav, der stilles til erfaringsniveau, grej og både, meddeles på DTU Aquas hjemmeside samt på Sportsfiskeren.dk snarest muligt. Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Brian MacKenzie, brm@aqua.dtu.dk.

Fiskeriet, som skal udføres af lystfiskere med stang og snøre, vil finde sted der, hvor stimerne viser sig midt i september. Det mest sandsynlige område, hvor tunene er set i stort tal de senere år, er i farvandet ud for Skagen. Men tilbage i 1920-60’erne var det Øresund, som lagde vand til det meget berømte lystfiskeri efter tun. Derfor kan de frivillige sportsfiskere, der skal deltage, endnu ikke vide, hvor de skal hjælpe forskerne med at fange tunfiskene.

Danmarks Sportsfiskerforbund ser mærkningsprojektet som det første skridt på vejen hen imod en lystfiskerkvote på tun.

– Hvis tunbestanden kan tåle det, og hvis undersøgelsens resultater viser, at der er et grundlag for at dyrke et bæredygtigt lystfiskeri efter tun i danske farvande, så vil vi selvfølgelig arbejde for, at de danske sportsfiskere tildeles en kvote, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Læs mere om undersøgelsen og om, hvordan man kan blive testfisker, her.

Havørred om sommeren – i dagtimerne.

Havørred om sommeren har automatisk været forbundet med nattefiskeri. Det er dog en myte, at havørrederne ikke kan fanges i dagtimerne om sommeren, uanset hvor varmt vejret er. Ikke på noget tidspunkt på hele året er der flere havørreder på kysten end i sommermånederne. I maj måned er stort set alle havørreder der har været i åen ude. Dvs. alle havørrederne er ude langs de danske kyster. En stor del af alle havørrederne går først mod diverse åer sidst på sommeren og i efteråret.

Havørred om sommeren i dagtimerne er ligeså effektivt som nattefiskeri efter havørred. Fødeudbuddet er væsentlig mindre i de lyse timer, og dine chancer derfor større for hug.

Der går naturligvis mange ørreder op i åerne fra juni måned, men procentvis er denne del forsvindende lille i forhold til den samlede bestand. Når vi kommer til efteråret, hvor mange normalt starter deres fiskeri igen, er en stor del allerede i åen. Resten af de gydevandrende fisk er stærkt på vej. Fælles for dem alle er, at de er i rigtig god kondition. Dvs. de har brugt sommeren på og æde sig tykke og fede. At tro at havørrederne kun tager føde til sig i de ca. 5 mørke timer, der er om sommeren, vil det betyde nattefiskeri efter havørred ville være umådeligt nemt. Samtidig vil det betyde havørrederne skulle sulte i de resterende 19 timer på et tidspunkt i dens liv, hvor det kun gælder om at æde sig tyk nok til vinteren. Sådan forholder virkeligheden sig ikke. Der findes nulture om natten og nætter med kun få fisk – ligesom under dagsfiskeri. Havørrederne spiser hele døgnet rundt og sol og vandtemperatur syntes ikke have nogen indvirkning på dette.


Fødeudbuddet
Fødeudbuddet i dagstimerne i forhold til nattetimerne er som nat og dag. I dagstimerne gemmer havørredens byttedyr sig. Dykker man under overfladen, er det en forsvindende lille del af det samlede fødeudbud, som man ser. Ofte er det for det meste stimer af hundestejler og tobis. Dykker man derefter ned og ser fødeudbuddet om natten, er det en helt anden verden. Alle byttedyr er fremme. De svømmer rundt uden beskyttelse og længere væk fra deres skjulesteder, hvor de har gemt sig i døgnets lyse timer. Fødeudbuddet er enormt. Alle havørredens byttedyr er selv ude og spise.

Denne havørred blev taget ca. 5 m ude efter det sidste blæretang man kan se på billedet.

At fiske i så stor en buffet af lækkerier gør ikke ens chancer større. Fisker man derimod i dagstimerne, har man procentvis langt bedre chancer. Fiskeriet kræver dog man koncentrere sig om deres skjulesteder og fisker tæt på dem. Der er også her havørrederne opholder sig. Generelt er der en forsvindende lille del af havørredens byttedyr at se på mere end 3 meters dybde. 0,5-2 meter er her det hele sker. Det er her havørreden kommer ind og jager, når den er sulten.
Min erfaring er at i dagstimerne består havørredens maveindhold af tobis og hundestejler. Jo tættere på mørket og i det tidlige morgenlys er de fulde af tanglopper, rejer m.m. Dette hænger også godt sammen med de observationer jeg har gjort mig under vandet. I dagstimerne er det stort set kun hundestejler og tobis der er fremme. Om natten kommer alt andet. Hvad havørreden spiser den pågældende dag/nat kan naturligvis variere.  Vind, vandstand og strøm
Ligesom vandtemperaturen er vigtig i det tidlige forår, så er den også vigtig om sommeren. I sommerperioden gælder der om at finde ”frisk” og kølig vand. Tidevandet og den deraf følgende strøm har stor betydning for tilførsel af ”frisk” vand. En mere eller minde lukket fjord uden nævneværdig vandudskiftning er ikke at foretrække. Åbne kyster derimod har en jævn udskiftning af vandet. 2 gange i døgnet bliver der tilført frisk vand ved højvande. En stor del af det vand der kommer i forbindelse med højvandet er frisk og iltrigt vand fra dybere områder, og det er netop i og omkring højvandet, at dagsfiskeriet efter sommerens havørreder skal koncentreres. En time før højeste højvande og to timer efter i faldende vand plejer at give de bedste resultater. En anden vigtig faktor er vinden. Vinden flytter store mængder af vand rundt, som man sjældent ligger mærke til.

Havørreder i fralandsvind
Prøv i fralandsvind og kast et par pinde i vandet og se, hvor hurtigt de flyder væk. Det samme gør det varme overfladevand i en kontinuerlig strøm. Når det varme overfladevand skubbes ud, trækkes der køligere vand ind langs bunden, som erstatning for det overfladevand, der skubbes ud. Denne vandudskiftning giver perfekte forhold til sommerfiskeri efter havørrederne. Frisk og iltrig vand hele dagen og sammen med vandskiftene betyder høj solskin og varme ikke meget. Er man i tvivl om effekten af fralandsvind, kan man dykke under overfladen og se på antallet af brandmænd ved fralandsvind. Brandmænd lever normaltvis på dybere og køligere vand, men pga. overfladevandet der går ud ved fralandsvind, og der trækkes koldt vand ind langs bunden, ser man hvilke kræfter der er i spil. Vandudskiftningen er nok til at trække brandmændene ind og væk fra deres normale levested. Direkte fralandsvind er rigtig godt for vandudskiftningen, men giver også forfærdelig klart vand. Skrå fralands giver også øget vandudskiftning, men samtidig kan man få krusninger og små bølger, der gør havørrederne mindre sky og nemmere at overtale. Skrå fralandsvind er klart at foretrække. Mht. vandtemperaturene om sommeren så kommer temperaturen over havørredens optimale trivselstemperatur på 12-14 grader. Kommer vandtemperaturen f.eks. på 22 grader er det mellem 8 og 10 grader højere. Det kan de sagtens leve med. Bliver det for meget kan de stikke ud på 4-5 m vand for en stund, hvor temperaturen er helt anderledes, hvorefter de kan komme ind igen, når de skal spise. Husk på at langt de fleste byttedyr lever fra 0-3 meters dybde. Vanddybder mellem 0,5 og 2 meter er hovedområdet. Når havørrederne vil æde, er det her de kommer ind. Mange har sikkert også læst om eller prøvet at fiske i fjordene, når isen bryder. Her er vandtemperaturen tæt på 0 grader. Det er mellem 12 og 14 grader fra trivselstemperaturen. Havørreder skal æde for at overleve – trivselstemperatur eller ej.

Sommerpladser til havørreder
Langs de danske kyster finde man pynter og rev, der går lidt ud i vandet. Her er ofte mere gang i vandet og en større vandudskiftning end tæt under land. Områder som disse holder som regel fisk i sommermånederne. Stillestående varmt vand er ikke at foretrække. De havørreder der er på vej mod åerne langs kysterne rammer også disse rev på deres vej. Jo længere vi kommer hen på sommeren, jo flere trækkende fisk kommer der forbi. Både nat og dag. Affisk disse pladser grundigt og vend gerne tilbage til dem. Der kommer nye fisk forbi i løbet af dagen. Områder med blæretang SKAL man fiske grundigt igennem. Det er i områder som disse jeg selv henter de fleste af mine havørreder. Som uv-jæger har jeg ændret meget opfattelse af havørredens levevis og blevet en hel del klogere. På vanddybder mellem 1-1,5 m vand langs et blæretangsbælte har jeg observeret rå mængder af havørreder på selv de varmeste dage med høj  solskin og vindstille vejr. Havørrederne står imellem blæretangen i skygge og hviler sig, mens andre stille svømmer på ydersiden af blæretangen på jagt efter føde. En kystflue eller et blink der fiskes i disse områder, vil være et af de eneste byttedyr, der svømmer rundt i dagstimerne, og chancen for hug derfor stor. Havørrederne går ofte i mellemvandet og ned til bunden i dagstimerne.
 
Affiskning af blæretangsbælter
Affiskningen af blæretangsbælterne foregår ved at vade forsigtigt ud igennem første tangbælte og så fiske på langs af tangbælterne og 45 grader ud. Står du i vand til skridtet, er der dybt nok til sommerørreder. Vad forsigtig fremad indtil du mærker fisk. Er der en, er der som regel også flere. Kommer der blæretangområder længere ude, skal der selvfølgelig også kastes til disse. Blæretang er den eneste plante, der giver havørrederne ordentlig skygge for solen, og det er her de står. Har man en flydering, kan den med fordel anvendes til at afsøge blæretangsbælterne, mens man langsomt driver med strømmen. Flydering kan købes her.

Havørred på 70+ taget kl. 1200 d. 4. august i kanten af blæretang på lidt over 1 meter vand.

Fluorocarbon
Fluorocarbon i klart vand og til sommerfiskeri anbefales. Sollyset er skarp på denne tid af året, og en almindelig nylonline eller fletline vil hurtigt blive opdaget. Du vil få følgere men ingen hug. Da fluorocarbon har samme lysbrydningsindex som solens stråler, ser havørrederne ikke linen. Selv bruger selv 0,37 som forfangsline, når jeg fisker med blink og 0,30 spids når jeg fisker med flue. Tynde forfang er ikke nødvendige. Fiskene kan ikke se linen. Når man fisker tæt på tangplanterne, som jeg anbefaler, er tykkere forfang også en fordel. Man kommer til og sidde fast indtil flere gange. Forfangslinen til fiskeriet med blink er 60-70 cm langt bundet fast til en svirvel og derefter til hovedlinen. Når forfangslinen nærmer sig 50 cm efter diverse blinkskift, bliver den skiftet ud. Har du ikke fluorocarbon kan du købe det online her.

Farvevalg til ørreder om sommeren Er sommeren varm, så tøv ikke med og sætte mere farve på. Typiske kradse vinterfarver kan gøre forskellen. Umiddelbart kan vandet se meget klart ud fra oven, men skinnet bedrager. Går man under vandoverfladen er vandet uklart pga. alger og nærmest grønlig. Det der ser ud til flere meters klar sigte, kan vise sig kun og være højst 2 m sigte. Blæsevejr og små sandpartikler der hvirvler rundt, har ligeledes betydning for sigten. De små sandpartikler glimter i solen, og laver en mur, som man ikke kan se igennem. Det svarer til at køre med langt lys i en snestorm om natten. Er vandet derimod klart både over og under vandet benytter jeg diskrete og naturlige farver og imitationer af årstidens byttedyr.

Fight af havørred i varmt vand
Sommerfiskeri og fight af havørred skal man tænke sig godt om. Vil man genudsætte havørreden, skal den fightes hårdt og hurtigt for at mindske indholdet af mælkesyre i fisken. En havørred der umiddelbart svømmer fint afsted efter en god fight, kan have ophobet så meget mælkesyre, at den senere går til, hvilket er endnu en god grund til ikke at fiske med for tynde liner og forfangsspidser. Læs evt. indlægget om genudsætning af havørreder.

Kort opsummering for succes
* Fralandsvind.
* 1 time før højeste højvande og 2 timer i faldende vand.
* Fisk i og tæt omkring blæretang og pynter og rev.
* Brug fluorocarbon
* brug diskrete farver som udgangspunkt ellers gerne kradse farver.
* Fight havørreden hurtigt og hårdt hvis den skal genudsættes.

* Fiskene i denne artikel er fanget i dagstimerne sommeren 2015 mellem d. 31/7 og 4/8 i høj solskin. Fiskene er taget på Omø Børsten og Hindsholmfluen. Maveindholdet bestod hovedsageligt af hundestejler og tobis.

Når sommeren går på hæld og efteråret begynder, er det en anden strategi, der giver flest fisk.

Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.

Danmarks sportsfiskerforbund sender sammen med Øresundsakvariet, 14 danske og svenske kommuner. Länsstyrelsen i Skåne, samt en række øvrige NGO’er en fælles erklæring til den danske og svenske regering om beskyttelse af naturen i Øresund.

”Vi er glade for, at det er lykkedes for så mange interessenter at finde fælles fodslag om beskyttelsen og bevarelsen af Øresunds unikke natur. Vi håber, at det kan blive startskuddet til en proces, der munder ud i, at især råstofindvending ikke kommer til at foregå i Øresund, og hvor alle interesser, herunder et godt lystfiskeri og et naturskånsomt garnfiskeri og rusefiskeri, fortsat vil blomstre, siger Jens Peder Jeppesen, akvariechef og marinbiolog, Øresundsakvariet.”

Erklæringen opfordrer regeringerne fra de to lande til at gå sammen og indgå en ny fælles aftale om en langsigtet beskyttelse af Øresund. I dag foregår der eksempelvis sandsugning, der giver store lokale skader på havbunden.

Det meste af Øresund er beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet. Det ønsker kommunerne og NGO’erne afløst af en beskyttelse begrundet i sundets rige og unikke samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. Den store rigdom beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund.

Her findes alt fra klippekyster over stenrev, til sand og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet. Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur - noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet.
Af erklæringen fremgår det, at:

Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.

En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område. Denne kombination udgør samtidigt et kæmpepotentiale for formidling af viden om havmiljøet og et stort potentiale for turisme.

Natkystkonkurrence i Nordsjælland.

Har man mod på at prøve natfiskeriet på kysten og tilmed få chancen for at score en god præmie, kan man tilmelde sig den natkystfiskekonkurrence, der starter lørdag den 10. juni, kl. 20.00 og slutter søndag kl. 8.00.


Bag konkurrencen står Facebookgruppen ”Aktive Sportsfiskere på Nordkysten” i samarbejde med Fishing Zealand og Halsnæs Kommune. Der må fiskes på hele strækningen fra Helsingør til Hundested, samt i hele Roskilde Fjord, så uanset vindretningen, vil man kunne finde muligheder.

Deltagelse koster 150 kr. og inkluderer morgenmad. Deltagerbetalingen går desuden til hovedpræmierne sammen med bidrag fra sponsorerne.

Der er præmier til de fem tungeste havørreder.


Man tilmelder sig via Mobilpay til Michael Andersen på tlf. 42627348. Husk at skrive Natkonkurrence. Indvejningsstedet er festsalen ved Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.


Info i øvrigt: Find gruppen ”Aktive Sportsfiskere på Nordkysten” på Facebook.

Derfor ønsker DSF en daglig fangstbegrænsning omkring Sjælland og Øerne.

En fangstbegrænsning på tre fisk pr. dag pr. fisker kan være med til at begrænse det målrettede garnfiskeri efter havørred. Det viser de foreløbige erfaringer fra Bornholm. Samtidig er fangstbegrænsningen den for øjeblikket politisk mest realistiske reguleringsform, da der ikke er politisk opbakning for et totalt omsætningsforbud for havørreder.

En rapport fra Fishing Zealand har dokumenteret, at der en unaturlig stor dødelighed for havørrederne i Karrebæk Fjord og Præstø Fjord. De dokumenterede problemer ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund at afhjælpe ved at lave nogle lokale reguleringer af garnfiskeriet, fx som den, der findes i Isefjord. Her har udvidede fredningsbælter medført en markant fremgang hos de vilde ørreder i Tuse Å og i Elverdamsåen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har deltaget i en forhøring om nye fiskerireguleringer på Sjælland og Øerne. Hvis myndighederne tager vores kommentarer i forhøringen alvorligt, vil der blive indført garnbegrænsninger og udvidede fredningsbælter i Karrebæk Fjord og Præstø Fjord.

Manglende dokumentation af garnfiskeriets påvirkning

I forhold til at opnå gode resultater for andre dele af Sjælland og Øerne, er det en stor udfordring, at der ikke findes data, som dokumenterer eller bare sandsynliggør, at garnfiskeriet er et problem for havørrederne. Det er primært, fordi undersøgelserne ikke er lavet, men det er desværre bare ikke et argument, som kan bruges for at regulere fiskeriet. Erfaringerne viser, at det med stor sandsynlighed ikke vil være muligt at få gennemført nogle generelle bestemmelser, der kan begrænse garnfiskeriet i disse områder, hvor vi sammen med medlemsforeningerne ellers vurderer, at der er et behov for en regulering.

 

Bag limit er foreløbigt bedste løsning 

Vi har derfor valgt en tilgang, som vi ved, de lokale fra Bornholm anser for vellykket, og som sportsfiskere fra Sønderjylland anså for at være en relevant vej at gå, da der skulle sikres bedre lystfiskeri i Nybøl Nor: Nemlig at foreslå en daglig fangstbegrænsning på 3 havørreder per dag per fisker, som skal gælde alle fiskeriformer. Det skal her nævnes, at de lokale fra Sønderjylland selv foreslog en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per dag, og det blev vedtaget.

Erfaringerne fra Bornholm – om end de er sparsomme på grund af, de kun har virket siden den 1. januar 2016 – er, at det målrettede fiskeri efter havørred er stærkt reduceret på grund af de nye regler. Rationalet er: Risikoen for at blive taget med mere end tre havørreder i båden er simpelthen for stor til, at det er værd at forsøge at omgå reglerne.

Det er en vigtig pointe, at reguleringen med de tre fisk per dag selvfølgelig ikke er målrettet lystfiskerne. Det er de færreste lystfiskere, der tager mere end tre havørreder med hjem per tur. Nej, den er et forsøg på at sikre, at garnfiskere ikke sætter ørredgarn med henblik på at fange en ordentlig baljefuld.

Den bedste løsning ville være at få myndighederne til at acceptere, at de fiskearter, som har stor værdi for lystfiskeriet, og som i dag fanges i garn og ruser – det drejer sig pt om gedde, aborre, sandart, laks og havørred, men listen er dynamisk og kan udvides – til at acceptere et forbud mod salg. Det har vi foreslået i snart mange år, men vi har ikke fundet forståelse for dette synspunkt hos skiftende ministre.

Derfor vælger vi den anden løsning – en daglig fangstbegrænsning og lokale reguleringer/fredninger – der sandsynligvis ville kunne få nogle af de samme positive konsekvenser som et omsætningsforbud, nemlig at færre ørreder bliver fanget i garn og ruser.

Et sidste element er, at vi ofte bliver kontaktet af sportsfiskere, der mener, at undervandsfiskeri med harpun truer de vilde ørredbestande. Det kan ikke dokumenteres, og derfor vil en regulering både være svær at få gennemført, og processen vil helt sikkert medføre mudderkastning, som modstandere af lystfiskeri vil nyde. Ved at indføre en daglig fangstbegrænsning på de tre fisk, hvoraf kun en må være større end 60 cm, bliver mulighederne for trofæjagt på de store individer begrænset.

Pighvar fra de sjællandske kyster.

Kim Christoffersen fra Roskilde har haft succes med noget, som mange drømmer om at opnå. Han har nemlig haft stort held med at fiske målrettet efter pighvar på de sjællandske kyster.


I år har han fisket efter dem indenfor den sidste uge, og det har giver fem fisk, der alle har været over 40 cm med den største på 2,6 kg.


Kim er testfisker for Savage Gear, og det har mest været Sandeel kystwobleren, han har brugt til pighvarfiskeriet. Da han var på tur fredag den 19. maj havde han dog ikke fået wobleren med, så i stedet var det en Horny Herring i sølv/grøn, der fik chancen. Den virkede også fint, for Kim fangede en flot pighvar på 1,6 kg inde på helt lavt vand.


Kim er forståeligt nok tilbageholdende med at oplyse sine fangststeder, men fortæller til Sportsfiskeren, at man med held kan fiske på ren sandbund, hvor der er mørke bælter lidt længere ude. Han kaster gerne parallelt med land og fisker sandbunden af med blink eller wobler helt nede ved bunden.

Det vigtigste ved fiskeri er frokosten.

Bogen “Sportsfiskerliv” der netop er udkommet handler om den legendariske, nordjyske fluefisker, Ove Nielsen (1936-2014). Bogen er blevet taget godt imod og mange er i gang eller allerede færdige med at læse den. En af dem som hurtigt blev færdig er Tony Breindal medlem og webmaster for Sportsfiskerforeningen Salar med fiskeret i Binderup Å.

I kan her læse hvad han mener om bogen, og læse et citat fra bogen, som sikert mange er enige i, men som måske er gået lidt i glemmebogen. Mange har i dag for travlt og glemmer at nyde de små og spiselige ting.

– Jeg har med stor fornøjelse læst ”Sportsfiskerliv” og anbefaler den til enhver, der finder glæder med fiskestangen ved Binderup Å, har præferencer for æstetikken i lystfiskeri, fællesnævnere til 'de gode gamle dage' eller blot nyder en god fortælling. Bogen er krydret med fagindsigt, anekdoter, lystfiskerkulturelle beskrivelser og referencer, personskildringer og meget, meget mere. Førsteudgaven er i et begrænset oplag på 250 stk., så hvis man er bogsamler, så er det med hurtigt at få sikret sig sin udgave, siger Tony Breindal.

"Der skulle fiskes, og det blev der, men vi havde det valgsprog, at det vigtigste ved fiskeri er frokosten. [...]”, citat fra Sportsfiskerliv.

Foto: Ove Nielsen ude ved åen for at fange lidt til frokosten (forsidebilledet på bogen - man må eje).

Eksperthøring bekræfter kritik af havbrugsplaner

Danmarks Sportsfiskerforbund var i dag til stede ved en offentlig eksperthøring om mulighederne for at kompensere for forureningen fra havbrug.

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg havde arrangeret høringen, hvor en række videnskabelige eksperter havde taletid. Formålet med høringen var at få eksperternes vurdering af muslinge- og tangopdræts miljøkompenserende effekter, en vurdering af havbrugenes påvirkning af havmiljøet samt en vurdering af risikoen for udbrud af parasitten lakselus i Kattegat.

Politikerne i blå blok vil bruge lovforslaget om marine virkemidler som en lappeløsning, der kan legitimere planerne om flere og udvidede havbrug i de danske farvande. Men ifølge flere af eksperterne i dagens høring er det ikke dokumenteret, at muslingeopdræt og tangopdræt har den tilstrækkelige effekt til at kompensere for havbrugenes forurening. Samtidig påpegede Anders Koed, seniorforsker DTU Aqua, at der er en alvor risiko for infektion og spredning af lakselus til de vilde fiskebestande, særligt havørredbestandene.

– Høringen bekræfter på de væsentligste områder den kritik, vi allerede har fremsat ved flere anledninger – både ved høringssvar, igennem en række henvendelser til Miljø- og fødevareudvalget samt et fælles foretræde sammen med Danmarks Naturfredningsforening, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen.

Lovforslaget om marine virkemidler har været gennem 1. behandling i Folketinget, mens 2. behandling er udskudt på ubestemt tid. Danmarks Sportsfiskerforbund følger fortsat den politiske udvikling omkring udvidelsen af havbrugsproduktionen tæt.

Eksperthøringen om lovforslaget kan ses her

Miljø- og fødevareudvalget havde desuden forsøgt at indhente eksperter, der kunne kommentere Danmarks forpligtigelser over for EU i forbindelse med en eventuel udvidelse af havbrugsproduktionen. Særligt hvorvidt Danmark kan komme i konflikt med vandrammedirektivet og/eller havstrategidirektivet. Det var dog ikke lykkedes at få indkaldt en ekspert på dagen, men de to jurister med speciale i miljøret Helle Tegner Anker og Ellen Margrethe Basse kom med følgende skriftlige bidrag.

Få styr på fredningsbælterne.

Med den nye version af Fangstjournalen kan du nemt og hurtigt få overblik over aktuelle fredningsbælter i et område, mens du fisker.

Mange lystfiskere efterspørger et værktøj til at holde styr på fredningsbælter, når de går og fisker ved kysten. Nu får de hjælp af en ny funktion i Fangstjournalen fra DTU, som ved hjælp af mobiltelefonens GPS giver besked om aktuelle fredningsbælter indenfor 5 km.

Man får besked om fredningsbælter, når man starter registreringen af en fisketur i Fangstjournalens app ude på fiskepladsen. Så længe ”Start fisketur nu” er aktiv, og app’en dermed er i gang med at registre varigheden af fisketuren, kan du via app´ens kortfunktion altid se din egen position i forhold til nærliggende fredningsbælter.

På app’ens kortfunktion er fredningsbælterne farvelagte, og du kan desuden læse om de forskellige fredningsbælter, hvis du trykker på dem. Mange fredningsbælter er halvårlige, men Fangstjournalen viser kun dem, der er aktuelle på den givne dato.

Se demovideo af funktionen med fredningsbælter i Fangstjournalen

Sådan kommer du i gang med Fangstjournalen
For at bruge Fangstjournalen til at se, hvor og hvornår du må fiske langs kyster og fjorde, skal du være oprettet som bruger på Fangstjournalen, og du skal registrere din fisketur og eventuelle fangster ude ved fiskevandet, mens du fisker.

Bruger du Fangstjournalen til at registrere dine fisketure, bidrager du med viden til plejen af vore fiskebestande i søer, vandløb og langs vores kyster. Til gengæld hjælper Fangstjournalen dig med at holde styr på dine fisketure og fangster og nu altså også med at finde ud af, hvor og hvornår du må fiske langs kyster og fjorde.

Læs mere om Fangstjournalens mange andre fordele

Se forskellige andre demovideoer om Fangstjournalen

Forbehold: Information om fredningsbælter er vejledende

Fangstjournalen anvender telefonens GPS til at fastlægge din position. I nogle telefoner er GPS’ens præcision mindre end i andre. Det betyder, at de positioner, Fangstjournalens app angiver, er vejledende, og at DTU Aqua derfor fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til de leverede oplysninger om fredningsbælter og din egen position. Når det er sagt, er vi overbeviste om, at Fangstjournalens tilbud vil blive en stor hjælp til alle de kystfiskere, som har efterspurgt en nem måde at holde styr på fredningsbælterne.

Klubaftener for Fiskeklubben Knurhanerne.

Vi holder klubaftener for seniorerne 2 gange om måneden fra 19-22.30 ca hver 2 Onsdag i sommer perioden, næste klubaften er Onsdag d 15/6-2016. Vel Mødt.

På Onsdag d 15/6, fra 18-22.30 er vi at finde på Tuborg havn ved indløbet, eller den nye sydhavn i Skovshoved,der er etableret nye fiskepladser til ære for kommunens lystfiskere,  vi griber chancen nu hvor hornfiskene og kyst torskene hærger vores vande, vores fiskekajak vil selvfølgelig være at finde på lokationen til dem der vil prøve kræfter med sådan en. Hvis ikke du har set den "nye" Skovshoved havn er det bestemt et besøg værd.

Onsdag d 29/6 vil se ligesådan ud, så kom ud af sofaen og brug forårs aftenerne i det fine selskab med Knurhanerne.

Knæk og bræk.

Knurhanerne får egen Sejl Sikkert-ambassadør.

Søndag tog Rune sikkerheds kursus til søs for os lystfiskere hos søsportens sikkerhedsråd, det betyder at fiskeklubben Knurhanerne har fået deres helt egen sejl sikkert ambassadør,(den flotte fyr på billedet) det omfatter lyst & fritidsfiskere samt sejlere fra den lille fiskekajak til den helt store sejlbåd, vi er i tæt kontakt med søsportens sikkerhedsråd og trygfonden som står bag det her kæmpe arbejde om sikkerhed til søs og omkring havnene, projektet hedder sejl sikkert og er i fuld gang. ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert.

Sejl Sikkert-kampagnen skal højne sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere i hele Danmark. Indsatsen er bygget op om de 5 sejlråd, og målet er at undgå ulykker til søs.

Hvem er vi?
Sejl Sikkert-kampagnen er et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd. Som en del af kampagnen er der oprettet et ambassadørnetværk af frivillige, der skal være med til at udbrede Sejl Sikkert-kampagnens budskaber i de lokale havne.

Til ambassadørnetværket er der tilknyttet et Sejl Sikkert-instruktørkorps, som består af 20 instruktører, der er uddannet i at holde foredrag og lave sikkerhedsdemonstrationer.

Derudover samarbejder TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd med en række grejforretninger som en del af Sejl Sikkert-indsatsen. Det er netop i butikkerne, at sejlerne og fiskerne kan få gode råd om sikkerhed og udstyr.

Mød os på Facebook: Sejl Sikkert - Brug Vesten

Os kan de satme ik lære mere...

Så blev de endelig færdige de nye røgovne, og med den helt store jomfru brænding, hvor alt virkede perfekt, er vi virkelig klar til at tage imod medlemmer fra fiskeklubben knurhanerne på søndag.

Vi lægger ud med årets store sildetur på lørdag, og aftaler tidspunkt for rygning søndag i løbet af dagen.

Der blev både røget sild med knust enebær og larubærblade, og en let kogt hamburgerryg fandt da også vejen til de nye ovne, kan iøvrigt kraftigt anbefales. ses i weekenden til et par fantastiske dage med medlemmer og gæster.

Knæk & bræk derude.

Fin havørred debut til Liam.

Fredag d 31/7 besluttede Liam på 7 år fra fiskeklubben Knurhanerne, at bundfiskeriet måtte stoppe, nu var det tid til at lære og spinnefiske, og som sagt så gjort.

Efter en meget hård og besværlig opstart kom der bedre og bedre styr på udkastene, og med kun 2 mistede blink fra fars grejkase, og en lille smule helt special teknik bag indspinningen, lykkedes det alligevel at få fisk med hjem fra molen i Helsingør, den lille havørred på lige under kiloet blev taget på en lyserød jensen på 18 gram, fisken fik friheden igen efter den hårde fight, men sikke en debut til Liam, som iøvrigt siger han er klar på molen igen i dag Søndag.

Knæk og bræk til alle derude.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Steen | Svar 20.07.2017 16.13

Fed film og fantastisk at Øresund har det så godt.

Bestyrelsen | Svar 22.03.2017 09.46

Husk kontingent indbetaling, senest d 1/4 så klubben kan fortsætte det gode arbejde til glæde for alle medlemmerne.

Rune | Svar 12.01.2017 12.38

Første skud i Knurhane cuppen 2017 bliver d 28/1, tilmelding senest d 15/1.

Rune | Svar 24.12.2016 11.53

Glædelig jul, og et fantastisk nyt fiskeår til alle der måtte spotte denne her besked!!!

Mikkel Jensen | Svar 11.04.2016 19.11

I fører jer frem. Godt at se.

Steen | Svar 04.02.2016 08.28

Spændende kort med beskrivelserne af artsrigdommen i Øresund.

Steen | Svar 24.01.2016 13.19

Læs referatet fra generalforsamlingen. Find referatet ved at klikke på "Vedtægter".

Bestyrelsen | Svar 02.01.2016 11.25

Husk Generalforsamling D12/1-2016, se mere i arrangement kalenderen.

Kaj Olsen | Svar 24.12.2015 14.30

jeg ønsker alle knurhaner samt familie glædelig jul og et godt nytår hilsen Kaj

Rune | Svar 06.11.2015 10.21

Så skal vi bestille trøjer, hvem mangler, pris omkring 300 kr.r

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.07 | 16:13

Fed film og fantastisk at Øresund har det så godt.

...
23.03 | 08:10

Er også tilmeldt.
Hilsen Steen

...
23.03 | 06:22

Jeg har ligeledes mailet til Rune og tilmeldt mig fiskeweekend i august .

Det blir STORT .

og Kontingentet er sæføli betalt .

hilsen Milo

...
22.03 | 19:42

jeg har kontaktet Rune,og tilmeldt mig til fiskeweekenden på odden,det bliver en kanon god tur.hilsen Kaj Olsen

...
Du kan lide denne side