Velkommen til Knurhanerne, fiskeklubben fra Vangede.

Hvis I vil vide mere så klik på "Kontakt os"- ind/udmeldelse skriv en mail til os - og vi vil svare jer hurtigst muligt.

Rigtig god fornøjelse.

 

       "os kan de satme ikke lære mere"                                Youtube          Facebook     

                

                                                             

                 Fiskevejret for København og Nordsjælland.

 

 

Kompensationsopdræt sikrer ikke bæredygtig vækst.

I dag førstebehandler Folketinget et nyt lovforslag (L111), der gør det muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, der mindsker miljøpåvirkningen. Det kan f.eks. være muslinge- eller tanganlæg. Men der er ikke klar dokumentation for, at de såkaldte kompensationsopdræt har den ønskede effekt, og Danmarks Sportsfiskerforbund frygter derfor en markant merudledning af kvælstof, fosfor og iltforbrugende slam i de danske farvande.

Miljøet vil lide overlast

”Danmark skal tage en større del af det voksende marked for opdrætsfisk og dermed skabe flere danske arbejdspladser. Derfor åbner regeringen nu for flere havbrug i Danmark, uden at miljøet lider overlast.” Sådan beskrives udgangspunktet for L111 i en pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet i dag, d. 19. januar 2017. Og netop ønsket om øget vækst i akvakultur-erhvervet ser ud til at være den altoverskyggende drivkraft bag initiativerne i det nye lovforslag.

– Lovforslaget bærer i høj grad præg af, at de klare politiske ønsker om en øget vækst i den danske akvakultursektor trumfer ønsket om et rent og sundt havmiljø. Der findes ikke klar dokumentation for at kompensationsopdræt kan håndtere den merudledning af kvælstof og fosfor, som de nye havbrug vil forsage. Påstanden om at miljøet ikke vil lide overlast er altså ubegrundet, forklarer Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund er samtidig af den overbevisning, at lovforslaget er et forsøg på at omgå Danmarks forpligtigelser i forbindelse med flere EU-direktiver, der skal sikre det marine vandmiljøs tilstand.

– Det er simpelthen for tidligt at medregne kompensationsopdræt som et marint virkemiddel, da der ikke foreligger en klar dokumenteret effekt, og det ligner derfor et klart forsøg på at omgå vores forpligtelser overfor EU, siger Lars Brinch Thygesen. 

Havbrug skal op på land

I stedet for at basere en vækst i akvakulturerhvervet på tvivlsomme løsninger, der kan være i strid med EU-lovgivning, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at fremtidigt fiskeopdræt skal ske på land i lukkede recirkulerede anlæg uden et stort miljøaftryk. Langsand Laks i Hvide Sande har søgt og fået godkendelse af en fordobling af deres lakseproduktion, der foregår på land i et lukket anlæg, med et meget lille miljøaftryk.

– Det vil skabe vækst på et bæredygtigt grundlag, samt videreudvikle den moderne teknologi som kræves, og hvor Danmark hører til de førende lande på området, slutter Lars Brinch Thygesen.

Muslinger skal give plads til flere havbrug, pressemeddelelsen fra Miljø- og fødevareministeriet, 19. Januar 2017-01-19

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug), J.nr. 029-00475

Bliv laksefluefisker på en uge ved Gaula.

Gaula-kurset behøver næppe nærmere præsentation. Det er det ældste, bedste og mest velrenommerede af sin art i Skandinavien og tilmed det billigste - og dermed den korteste genvej til at lære kunsten at fiske efter laks med tohånds fluegrej.

Det sker i uge 33, hvor de fleste laks er trukket op i elven. To kilometer af Gaulas bedste og mest naturskønne fluevand med fristende og udfordrende pools står eksklusivt til rådighed for deltagerne.

To af landets mest erfarne lakseinstruktører, Per Jørgensen og Orla Bertram-Nielsen, kender valdet ud og ind og står til rådighed 16 timer i døgnet med et tætpakket program. De har tilsammen 100 års erfaring i laksefiskeri og næsten 500 laks på samvittigheden!

Dine kastefærdigheder forbedres væsentligt gennem flere timer daglig instruktion og træning af både overhånds-, rulle- og forskellige speykast.

Desuden sættes fokus på alle de små, vigtige detaljer, der tit betyder forskellen mellem succes og fiasko, bl.a.:
Toptrimning af udstyret - relevante affiskningsmetoder - ideelle flueliner - de stærkeste knuder og splejsninger - fluetyper og fluevalg - Samt krogning, udtrætning og landing, sidstnævnte gerne i praksis.

Du får serveret en solid frokost ved ankomsten og bliver derpå guidet gennem alle valdets standpladser, hvor instruktørerne i løbet af ugen demonstrerer praktisk, pædagogisk affiskning. Og du fisker selvfølgelig selv i døgnets bedste timer, morgen og aften, hvor du og din makker hver dag vælger to nye pools helt for jer selv! De bedste år er der fanger over 20 laks i løbet af kursusugen.

Kurset har base i et hyggeligt og rummeligt folkehus, der oser af laks. Her har legendariske Svend Saabye fisket, tegnet og skrevet to af sine formidable bøger - og fra det store udland har mange kendisser fra Lee Wulff til Göran Andersson lagt vejen forbi og kastet deres farlige fluer.

Vi bor og spiser godt og har indlagt flere hyggestunder i ugens løb for at sikre en optimistisk og glad atmosfære, hvor alle deltagere trives og fisker som et team.

Derfor husker hundredvis af tidligere deltagere Gaula-kurset som en milepæl i deres udvikling som laksefluefiskere. Nu får du chancen - og prisen for ophold, fiskeri og instruktion er kun 4990 kr. - men dækker ikke transport, mad, norsk fisketegn og desinficering.

Gaula-kurset kunne i 2016  fejre 20 år jubilæum og da kurset desuden har været afholdt én gang ved både norske Etne og skotske River Spey samt tre gange ved Bjerkreimselva, kunne kurset samtidig fejre 25 års fødselsdag!

Mere information hos Per Jørgensen tlf.  8629 7960  eller Orla Bertram-Nielsen tlf. 9864 3864 - bedst mellem kl. 18-19.  

Mød manden bag Havørredens hemmeligheder.

Torsdag den 9. februar kan man møde Niels Vestergaard, der er manden bag videoserien Havørredens hemmeligheder, ved et arrangement på restaurant Store Børn på Roskilde Havn.


Det er Roskilde og omegns Lystfiskerklub (ROLK), der står bag arrangementet, der starter kl. 18 og slutter kl. 21. Deltagerprisen er 210 kr., som inkluderer en lækker anretning fra Restaurant Store Børs samt kaffe. Øl og vand kan købes særskilt.


Desuden har Niels Vestergaard valgt delvis at sponsere videofilmen The Fish & The Fly gratis til alle, der køber en billet til foredraget.

Tilmelding sker her.

Ved Niels Vestergaards foredrag vises nogle af de mest spektakulære optagelser fra filmene, og han fortæller historien om, hvordan det lykkedes ham at få det ” i kassen”.

Niels vil også fortælle en masse anekdoter og historier om optagelser, som der slet ikke har været plads til at vise i filmene. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

ROLK lover, at det bliver en underholdende og lærerig aften, hvor deltagerne dykker endnu længere ind i havørredens forunderlige verden.

Få styr på fredningsbælterne.

Med den nye version af Fangstjournalen kan du nemt og hurtigt få overblik over aktuelle fredningsbælter i et område, mens du fisker.

Mange lystfiskere efterspørger et værktøj til at holde styr på fredningsbælter, når de går og fisker ved kysten. Nu får de hjælp af en ny funktion i Fangstjournalen fra DTU, som ved hjælp af mobiltelefonens GPS giver besked om aktuelle fredningsbælter indenfor 5 km.

Man får besked om fredningsbælter, når man starter registreringen af en fisketur i Fangstjournalens app ude på fiskepladsen. Så længe ”Start fisketur nu” er aktiv, og app’en dermed er i gang med at registre varigheden af fisketuren, kan du via app´ens kortfunktion altid se din egen position i forhold til nærliggende fredningsbælter.

På app’ens kortfunktion er fredningsbælterne farvelagte, og du kan desuden læse om de forskellige fredningsbælter, hvis du trykker på dem. Mange fredningsbælter er halvårlige, men Fangstjournalen viser kun dem, der er aktuelle på den givne dato.

Se demovideo af funktionen med fredningsbælter i Fangstjournalen

Sådan kommer du i gang med Fangstjournalen
For at bruge Fangstjournalen til at se, hvor og hvornår du må fiske langs kyster og fjorde, skal du være oprettet som bruger på Fangstjournalen, og du skal registrere din fisketur og eventuelle fangster ude ved fiskevandet, mens du fisker.

Bruger du Fangstjournalen til at registrere dine fisketure, bidrager du med viden til plejen af vore fiskebestande i søer, vandløb og langs vores kyster. Til gengæld hjælper Fangstjournalen dig med at holde styr på dine fisketure og fangster og nu altså også med at finde ud af, hvor og hvornår du må fiske langs kyster og fjorde.

Læs mere om Fangstjournalens mange andre fordele

Se forskellige andre demovideoer om Fangstjournalen

Forbehold: Information om fredningsbælter er vejledende

Fangstjournalen anvender telefonens GPS til at fastlægge din position. I nogle telefoner er GPS’ens præcision mindre end i andre. Det betyder, at de positioner, Fangstjournalens app angiver, er vejledende, og at DTU Aqua derfor fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til de leverede oplysninger om fredningsbælter og din egen position. Når det er sagt, er vi overbeviste om, at Fangstjournalens tilbud vil blive en stor hjælp til alle de kystfiskere, som har efterspurgt en nem måde at holde styr på fredningsbælterne.

Mange fangster midt i storbyen.

De centrale dele af Københavns Havn lagde torsdag den 29. december bolværk til et vellykket arrangement, hvor alle kunne deltage i en fiskekonkurrence og samtidig få øjnene op for de fiskemuligheder, der er i havnen.


I dagens anledning havde arrangøren Alexander Lindholmer Nepper fået tilladelse til, at man kunne fiske i flere af de områder i havnen, hvor der ellers ikke er tilladt at fiske.

Der var 150 deltagere mødt frem til starten kl. 10, og der blev hurtigt taget flere gode fisk på over 2 kg. Dagen igennem bød på både torsk, fladfisk og et par havørreder. Vinderen var Marius på 14 år, der fik vindertorsken på 2,4 kg, på en lille jig.

- Arrangementet var en døråbner for streetfishing i København. Både P4 og TV2 Lorry kiggede forbi, og jeg skal nu mødes med både politikere og embedsmænd fra Rådhuset for at diskuterer mulighederne i streetfishing og mere lystfiskeri i København, fortæller Alexander Lindholmer Nepper til Sportsfiskeren.

Kampen for de små vandløb fortsætter.

Mandag d. 19. december vedtog regeringen med et snævert flertal den meget omtalte lov, L34 om nedsættelse af vandråd med henblik på revurdering af de små vandløb i forhold til, at de eventuelt skal udgå af vandområdeplanerne.  

Danmarks Sportsfiskerforbund har de seneste måneder arbejdet ihærdigt for, at loven også skulle gøre det muligt for vandrådene at inddrage vandløb med naturmæssig stor værdi, der ikke allerede er omfattet af vandområdeplanerne. Det var derfor også meget positivt, at rød blok under udvalgsbehandlingen af lovforslaget havde stillet ændringsforslag om dette, men det blev desværre stemt ned. 

Fagligt velfunderede kriterier

Samtidig blev Folketingets partier først præsenteret for de faglige kriterier, der spiller en central rolle som grundlag for kommunernes og vandrådenes kommende revurdering af op til 8.500 km små vandløb, blot en time før den afgørende 3. behandling og afstemning om lovforslag, L34.

- Ud fra en demokratisk synsvinkel har lovbehandlingen bestemt ikke været nogen køn proces, og det er beklageligt, at der nu er lagt op til en skæv proces i vandrådene, der ensidig tager sigte på at tage vandløb ud af vandområdeplanernes naturbeskyttelse, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

- Til gengæld kan vi med tilfredshed konstatere, at DCE i samarbejde med DTU Aqua har udarbejdet et fagligt meget velfunderet sæt af kriterier, som giver Danmarks Sportsfiskerforbunds og andre grønne organisationers vandrådsrepræsentanter et rigtig godt udgangspunkt for den kommende proces i vandrådene. Det er kriterier, som vi vil holde fast i, og som vil medføre, at det kun vil være ganske få vandløb, der kan tages ud.

Miljø- og fødevareministeren: Maks 1.500 km bør revurderes

I et svar til Folketinget har Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen da også tilkendegivet, at der ”kun” vil være mellem 900 og 1.500 km vandløb der bør revurderes.

– Det tager vi som et positivt udtryk for, at ministeren politisk vil holde sig til DCE’s og DTU Aquas faglige kriterier. Men vi ruster os naturligvis alligevel til, at alle 8.500 km små vandløb i princippet kan blive taget op til revurdering i det forestående arbejde i vandrådene, siger Verner W. Hansen.

De opdagerede faglige kriterier fra DCE og DTU Aqua er samtidig med til at understøtte Danmarks Sportsfiskerforbunds vurdering af, at der er en lang række små vandløb med stor naturværdi og potentiale til at opnå god økologisk tilstand som ikke er omfattet af vandområdeplanerne. Det vil forbundet fortsat kæmpe på at få rettet op på, uanset at det formelt ikke bliver en del af den kommende proces. 

Derfor vil forbundet sideløbende med vandrådsarbejdet iværksætte en indsats for at dokumentere, hvilke vandløb, der ligger uden for vandområdeplanerne for 2015-2021, men som med baggrund i DCE’s og DTU Aquas faglige kriterier bør inddrages. 

FAKTA // L34

Loven L34 – Lov om ændring af lov om vandplanlægning – danner grundlag for nedsættelsen af vandrådene. I forliget om landbrugspakken blev det vedtaget, at vandrådene sammen med kommunerne skal gennemgå alle de små vandløb med henblik på at revurdere hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne 2016-2021. Denne revurdering skal ske ud fra opdaterede faglige kriterier, der er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet. 

Nytårstorskekonkurrence i Københavns Havn.

Den 29. december 2016, kl. 10.00 – 16.30 danner Københavns Havn rammen om en fiskekonkurrence, hvor det gælder om at fange den største nytårstorsk.


Baggrunden for konkurrencen er et privat initiativ fra Alexander Lindholmer Nepper, der har søgt og fået tilladelse til at afholde konkurrencen. Alexander fisker selv jævnligt i havnen og med god succes.


Præmien til den største torsk er doneret af Jans Lystfiskershop i Ndr. Frihavnsgade, og der må fiskes fra Cirkelbroen ved udgangen fra Christianshavns Kanal til Knippelsbro, i hele Havnegade og fra Kvæsthusbroen ved skuespilhuset. Det er gratis at deltage.

Der er yderligere information og mulighed for at stille spørgsmål til arrangøren på Facebook her.

Klippeøens blanke.

Selvom der i mange hjem er så småt ved at indfinde sig et pust af hektisk juleforberedning. Så er der nu mange som griber chancen for at komme ud til kysten for at opleve det gode fiskeri som er her lige nu og her.

Et blæsevejr her og der rører lige lidt rundt i Østersøen en gang imellem men dagene efter det er fantastiske. En anden ting som her i efteråret og vinteren gør fiskeriet så fantastisk er at faldende vandtemperaturer er altid bedre end stigende.

Da der nu fiskes meget i pålandsvind og bølger herover, så vil opvarmet vand meget hurtig blive kølet ned igen og fisken søger hurtig videre og det kan være svært lige at ramme det øjeblik hvor havørrederne er på pladsen.

Hvor imod faldende vandtemperatur holder sig længer og mere konstant hvilket gør at fisken er længere samme sted. En til tider afgørende faktor når jagten på drømmefisken er i gang.

Der er den seneste tid taget gode fisk på både 3-4 kg og der er sågar rygter om større fisk. Men som det så fint hedder, størrelse er ikke alt, for se bare denne her havørred, taget af en af øens mange tyske gæster. Mere sølv kan man nu ikke forlange fra den bornholmske kyst.

Masser af sild.

I sidste uge var Gordon Henriksen og Niels Vestergaard igen på Øresund for at lave endnu et afsnit af Fiskeguiden.

Denne gang gjaldt det sildefiskeri, og ikke helt overraskende blev der fanget masser af fisk.


Optagelserne foregik ombord på turbåden Arresø med skipper Karsten Kure ved roret.

Blandt dagens deltagere var en del pensionister og tyske turister, og alle fik masser af sild. Der blev desuden fanget en del torsk mellem sildene.

Afsnittet om sildefiskeri var det niende i rækken, og nu mangler der kun et afsnit, der skal handle om aborrefiskeri.


Mangler du inspiration til vinterens fiskeri, kan du med held se Fiskeguidens afsnit om torskefiskeri. Det har allerede haft 20.000 visninger, den ligger lige her

Dispensation: Opfisk regnbueørrederne i åerne.

Mandag d. 10. oktober blev et havbrug fuld af slagteklare regnbueørreder påsejlet af et fragtskib i Lillebælt. Ved kollisionen blev havbrugets stålbure og net viklet ind i skibets skrue og rundt om stævnen. Det betød, at ca. 80.000 regnbueørreder med en snitvægt på mellem 3-4 kg frit kunne svømme ud i Lillebælt. Erfaringer fra tidligere store udslip viser, at de undslupne fisk hurtigt vil sprede sig over store områder, og en del af dem vil søge mod vandløbene.

For at reducere risikoen for at regnbueørrederne påvirker de vilde bestande negativt, tog Danmarks Sportsfiskerforbund med det samme kontakt til NaturErhvervstyrelsen med henblik på, at foreningerne kan få tilladelse til at opfiske regnbueørrederne, når de alligevel er ude i vandløbene efter moderfisk. Efter rådgivning fra DTU Aqua gav NaturErhvervstyrelsen grønt lys. Det betyder, at alle foreninger, der de kommende uger fisker efter moderfisk i de fynske vandløb samt de østjyske fra Horsens Fjord i nord til Grænsen i syd, har mulighed for at søge dispensation til at opfiske regnbueørrederne.

Turbåde og DSF ønsker fortsat fiskeri på Øresund.

Danmarks Sportsfiskerforbund nævner i sit høringssvar til EU-kommissionens forslag til en regulering af torskefiskeriet i Øresund, at de danske turbåde i regionen bør høres. Nu kan Forbundet med tilfredshed konstatere, at turbådene nu har fået muligheden for at give deres besyv med. Turbådene er – i tråd med Forbundet – imod en lukning af fiskeriet i to vintermåneder i Øresund. I stedet støtter turbådene forslaget om at hæve mindstemålet til 45 eller 50 cm.

Danmarks Sportsfiskerforbund nævner i sit høringssvar til EU-Kommissionens forslag til en regulering af torskefiskeriet i Østersøen, at en så markant ændring i mulighederne for at dyrke lystfiskeri i Øresund, som der lægges op til, burde sendes i høring til blandt andet turbådene.

Læs om Forbundets svar her: http://www.sportsfiskeren.dk/dsf-imod-dramatisk-torskeregulering

Danmarks Sportsfiskerforbunds argument for at fremføre det ønske er, at det nye EU-forslag indebærer en lukning af fiskeriet i to måneder i vintermånederne – et stop, som vil betyder lukning af turbådsfiskeriet efter gydetorsk på Øresund.

Forbundet kan med tilfredshed konstatere, at turbådene nu har fået muligheden for at give deres besyv med. I deres svar til NaturErhvervstyrelsen skriver turbådenes repræsentanter – Peder Elberg, ejer af båden Jaws og Martin Hubert, turbåden Fyrholm – at en lukning af turbådsfiskeriet på Øresund i vintermånederne vil kunne få dramatiske konsekvenser for turbådene og muligheden for at tilbyde fiskeri på Sundet til lystfiskere og turister:

”Omsætningsmæssigt vil vi frygte fatale konsekvenser for turbådsfiskeriet som erhverv, hvis fiskeriet forbydes i februar og marts. Det er netop her turbådene har deres primære indtjening, baseret på torskefiskeri, og som er grundlaget for at skibene kan vedligeholdes og drives resten af året. Så ved at forbyde torskefiskeriet i den periode, vil man med stor sandsynlighed lukke fuldstændigt for turbådsfiskeriet, samt den turisme og indtægt det medfører”.

Udgangspunktet for turbådenes svar er – ligesom det gælder for Forbundets – at torskebestanden er i god balance i Øresund takket været det mere end 70 år gamle forbud mod brugen af trawl.

Lige som Danmarks Sportsfiskerforbund skriver turbådenes repræsentanter også, at et større mindstemål på 45 eller 50 cm vil kunne hjælpe bestanden. Danmarks Sportsfiskerforbund håber, at de fælles bestræbelser fra Forbund og turbåde vil resultere i en mere nuanceret tilgang, der medfører at reguleringerne i torskefiskeriet kun gennemføres, hvor det er nødvendigt. 

DSF imod dramatisk torskeregulering.

Torsken i Østersøen har det dårligt. Der er mange mulige forklaringer på den situation, men den eneste hurtige løsning indebærer drastiske ændringer i fiskeriet. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund.

Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker. Mere dramatisk er, at Kommissionen også foreslår en lukning af fiskeriet i Øresund fra 1. februar til 30. marts. Danmarks Sportsfiskerforbund skriver blandt andet i sit høringssvar, at en lukning af fiskeriet i Øresund er uacceptabel, fordi bestanden der er i god balance. Forbundet foreslår i stedet – og dette forslag bakkes op af både det tyske og svenske forbund samt European Anglers Alliance – at mindstemålet for lystfiskere hæves til 45 cm, og at der indføres fiskeriforbud på seks uger på gydepladserne i farvandet mellem Sjælland og Bornholm.

Se Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.

Se nu den her Knurhaner.

Efter en dejlig sommerferie er vi igen klar med et nyt afsnit af FISKEguiden. Denne gang er Niels og Gordon taget til Makrel Festival 2015 ved Sjællands Odde for at vise alt om pirke- og spinnefiskeri efter makrel. Derfor drager de ud med skibet Marianne F, og der er absolut fint gang i makrellerne. Gordon forklarer alt, hvad du skal vide om fiskeri med makrelforfang og viser også, hvordan du fileterer makrel, og hvor nemt det er at ryge dem og lave en lækker lille makrelret med lokale urter.

Makrel Festival 2016 er lige om hjørnet (19.-21. aug.), og er du blevet sulten efter noget makrelfiskeri, er det bare at melde sig til, uanset om du vil fiske fra egen småbåd, turbåd eller fra land. Se mere om Makrel Festival på www.makrelfestival.dk

Optagelserne på Sj. Odde er faktisk de allerførste optagelser Niels og Gordon foretog. Den oprindelige plan var også at lave en scene i Roskilde Fjord med medefiskeri efter makrel og vise hvor effektivt chum og rubby dubby kan være, forklarer Gordon.

– Men vi opdagede, hvor meget der faktisk var at vise om spinnefiskeriet, og derfor endte det som et helt afsnit i sig selv. Vi håber, at vi en dag kan følge op med en sæson to af FISKEguiden og et afsnit, hvor vi selvsagt vil gå i dybden med medefiskeri efter makrel!

Makrelafsnittet kan ses her.

Havørredafsnittet af FISKEguiden har allerede haft over 20.000 seere og er dermed den mest sete af alle videoerne på Danmarks Sportsfiskerforbunds Youtubekanal. De andre afsnit ligger for øjeblikket mellem 10.000 og 18.000 seere, så det lader til at rigtig mange folk er glade for dem.

– Vi er utrolig stolte og glade for den store interesse, der har været for FISKEguiden. Gordon og Niels er et par utrolig dygtige formidlere, og vi er sikre på, at programmerne vil inspirere og hjælpe nye lystfiskere på vej. Det er vores mission at skabe det bedst mulige grundlag for alle med interesse i lystfiskeri og FISKEguiden er en vigtig del af det, fortæller Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Begejstringen over programmerne er overvældende og rigtig dejlig, fortæller Gordon og Niels.

– Jeg modtager næsten dagligt mails og beskeder fra folk, der fortæller, hvordan programmerne har hjulpet dem med deres fiskeri, og de efterspørger flere. Den slags er bare en fornøjelse at høre og giver bare mod og lyst til at lave meget mere. Jeg glæder mig rigtig meget til de kommende afsnit, som vi skal optage her i sensommeren og efteråret, fortæller Gordon.

I de kommende måneder vil Niels og Gordon optage og redigere indholdet til afsnit om aborre, sild og medefiskeri. De forventes at udkomme i løbet af efteråret. Du kan altid holde dig opdateret på, hvilke afsnit, der er udgivet, og hvilke der er på vej, på www.fiskeguiden.info

FISKEguiden på torskejagt.

Torkseafsnittet er det sjette i rækken af instruktionsfilm i serien FISKEguiden. Denne gang er Niels og Gordon taget på Øresund med turbåden Fyrholm for at fortælle om pirke og kastefiskeriet. De er også hoppet ombord på Lars Nielsens småbåd hvor der fokuseres på fiskeriet med gummiagn. 

Der bliver fanget torsk på både kraftigt og let pirkegrej og du får serveret en masse tips til agn, fisketeknik, fightteknik, rensning af fiskene og en masse andet. Fiskeriet med softbaits, eller gummidyr, som Gordon kalder dem, får også stor fokus. En enkel og særdeles effektiv metode. 


– Nogle af afsnittende har været udfordrende at få i kassen, fortæller fotografen Niels Vestergaard, men i torskafsnittet er alt gået som det skulle. Godt vejr og masser fisk - så kan der laves alle mulige spændende skud med både drone og undervandskameraer. 

– Torskeafsnittet var et af dem jeg havde set mest frem til at producere, forklarer Gordon. Jeg elsker virkelig at komme på havet efter torsk og ville gerne dele denne begejstring med så mange som muligt. Ikke mindst fiskeriet med det lette grej og med gummiet, som jeg håber endnu flere vil få øjnene op for. 

Næste afsnit af FISKEguiden kommer til at handle om makrel og bliver klar til sensommeren. 

FISKEguiden torsk kan ses her.

Klubaftener for Fiskeklubben Knurhanerne.

Vi holder klubaftener for seniorerne 2 gange om måneden fra 19-22.30 ca hver 2 Onsdag i sommer perioden, næste klubaften er Onsdag d 15/6-2016. Vel Mødt.

På Onsdag d 15/6, fra 18-22.30 er vi at finde på Tuborg havn ved indløbet, eller den nye sydhavn i Skovshoved,der er etableret nye fiskepladser til ære for kommunens lystfiskere,  vi griber chancen nu hvor hornfiskene og kyst torskene hærger vores vande, vores fiskekajak vil selvfølgelig være at finde på lokationen til dem der vil prøve kræfter med sådan en. Hvis ikke du har set den "nye" Skovshoved havn er det bestemt et besøg værd.

Onsdag d 29/6 vil se ligesådan ud, så kom ud af sofaen og brug forårs aftenerne i det fine selskab med Knurhanerne.

Knæk og bræk.

Knurhanerne får egen Sejl Sikkert-ambassadør.

Søndag tog Rune sikkerheds kursus til søs for os lystfiskere hos søsportens sikkerhedsråd, det betyder at fiskeklubben Knurhanerne har fået deres helt egen sejl sikkert ambassadør,(den flotte fyr på billedet) det omfatter lyst & fritidsfiskere samt sejlere fra den lille fiskekajak til den helt store sejlbåd, vi er i tæt kontakt med søsportens sikkerhedsråd og trygfonden som står bag det her kæmpe arbejde om sikkerhed til søs og omkring havnene, projektet hedder sejl sikkert og er i fuld gang. ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert.

Sejl Sikkert-kampagnen skal højne sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere i hele Danmark. Indsatsen er bygget op om de 5 sejlråd, og målet er at undgå ulykker til søs.

Hvem er vi?
Sejl Sikkert-kampagnen er et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd. Som en del af kampagnen er der oprettet et ambassadørnetværk af frivillige, der skal være med til at udbrede Sejl Sikkert-kampagnens budskaber i de lokale havne.

Til ambassadørnetværket er der tilknyttet et Sejl Sikkert-instruktørkorps, som består af 20 instruktører, der er uddannet i at holde foredrag og lave sikkerhedsdemonstrationer.

Derudover samarbejder TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd med en række grejforretninger som en del af Sejl Sikkert-indsatsen. Det er netop i butikkerne, at sejlerne og fiskerne kan få gode råd om sikkerhed og udstyr.

Mød os på Facebook: Sejl Sikkert - Brug Vesten

Os kan de satme ik lære mere...

Så blev de endelig færdige de nye røgovne, og med den helt store jomfru brænding, hvor alt virkede perfekt, er vi virkelig klar til at tage imod medlemmer fra fiskeklubben knurhanerne på søndag.

Vi lægger ud med årets store sildetur på lørdag, og aftaler tidspunkt for rygning søndag i løbet af dagen.

Der blev både røget sild med knust enebær og larubærblade, og en let kogt hamburgerryg fandt da også vejen til de nye ovne, kan iøvrigt kraftigt anbefales. ses i weekenden til et par fantastiske dage med medlemmer og gæster.

Knæk & bræk derude.

Fin havørred debut til Liam.

Fredag d 31/7 besluttede Liam på 7 år fra fiskeklubben Knurhanerne, at bundfiskeriet måtte stoppe, nu var det tid til at lære og spinnefiske, og som sagt så gjort.

Efter en meget hård og besværlig opstart kom der bedre og bedre styr på udkastene, og med kun 2 mistede blink fra fars grejkase, og en lille smule helt special teknik bag indspinningen, lykkedes det alligevel at få fisk med hjem fra molen i Helsingør, den lille havørred på lige under kiloet blev taget på en lyserød jensen på 18 gram, fisken fik friheden igen efter den hårde fight, men sikke en debut til Liam, som iøvrigt siger han er klar på molen igen i dag Søndag.

Knæk og bræk til alle derude.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Rune | Svar 12.01.2017 12.38

Første skud i Knurhane cuppen 2017 bliver d 28/1, tilmelding senest d 15/1.

Rune | Svar 24.12.2016 11.53

Glædelig jul, og et fantastisk nyt fiskeår til alle der måtte spotte denne her besked!!!

Mikkel Jensen | Svar 11.04.2016 19.11

I fører jer frem. Godt at se.

Steen | Svar 04.02.2016 08.28

Spændende kort med beskrivelserne af artsrigdommen i Øresund.

Steen | Svar 24.01.2016 13.19

Læs referatet fra generalforsamlingen. Find referatet ved at klikke på "Vedtægter".

Bestyrelsen | Svar 02.01.2016 11.25

Husk Generalforsamling D12/1-2016, se mere i arrangement kalenderen.

Kaj Olsen | Svar 24.12.2015 14.30

jeg ønsker alle knurhaner samt familie glædelig jul og et godt nytår hilsen Kaj

Rune | Svar 06.11.2015 10.21

Så skal vi bestille trøjer, hvem mangler, pris omkring 300 kr.r

Steen | Svar 24.09.2015 10.38

Det ser satme godt ud- god tur på søndag. Knæk og bræk fra Cape Town.

Rune 28.09.2015 12.02

Det ik bare ser godt ud Olsen, de fungerer faktisk helt fantastisk, 12 mand mødte op til en storryger i søndags med 2 fyldte ovne...os ka de satme ik lære mere.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.01 | 12:38

Første skud i Knurhane cuppen 2017 bliver d 28/1, tilmelding senest d 15/1.

...
08.01 | 08:47

De er rigtig gode, kan klart anbefale at se et aktuelt afsnit op mod en tur, der er lidt at lære i samtlige afsnit, knæk og bræk derude!!!

...
26.12 | 14:41

en god fiskeguide,fange en fed abore eller en stor gedde vil være kanon. mange gode tibs.hilsen Kaj O

...
25.12 | 10:40

Vi skulle næsten få lagt nogle ekstra ordinære ture ind, som put & take, røget ørred er altså lækkert!!!!

...
Du kan lide denne side