Velkommen til Knurhanerne, fiskeklubben fra Vangede.

Hvis I vil vide mere så klik på "Kontakt os"- ind/udmeldelse skriv en mail til os - og vi vil svare jer hurtigst muligt.

Rigtig god fornøjelse.

 

       "os kan de satme ikke lære mere"                                Youtube          Facebook     

                

                                                             

                 Fiskevejret for København og Nordsjælland.

 

 

Tema-aften om Isefjordens havørreder.

DTU Aqua, Holbæk Kommune og Tuse Å’s Ørredsammenslutning, afholder den 25. april klokken 19.19 en temaaften om Isefjordens Havørreder, og programmet er en fin cocktail af både videnskabeligt nørderi, fiske-tip og fangst-garanti, blandet i en bowle af TØS’ vand- og fiskepleje.
 
Det er med en vis portion stolthed, vi i Tuse Å’s Ørredsammenslutning, har mulighed for at invitere til Isefjordsaften i kantinen på Rådhuset, Kanalstræde 2 på Holbæk Havn.
Arrangementet bliver støttet af Holbæk Kommune, der er én af de tolv Fishing Zealand-kommuner, som er spredt med rund hånd på Sjælland, Lolland-Falster og Møn.
Programmet for aftenen sætter nemlig fokus på det sublime havørredfiskeri i Isefjorden.
 
Vi begynder klokken 19.19, hvor Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua i Silkeborg, vil fortælle om de foreløbige resultater af den store Isefjordsundersøgelse, der blev igangsat i vinteren 2014 og finansieret af Fiskeplejen.

Undersøgelsen tog sit udgangspunkt i, om de massive udsætninger i Isefjorden, også gav det gode fiskeri som man kunne forvente.

Årligt sættes der nemlig 100.000 stk. ørredsmolt ud i Isefjorden som en del af Fiskeplejen og Peter Geertz-Hansen vil dels løfte sløret for de foreløbige resultater og dels komme med et bud på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Derefter vil Peter Henriksen fra Limno Consult give sit bidrag, idet han har lavet en lang række undersøgelser af havørrederne i Isefjordens vandløb for kommunerne. Desuden hjælper han TØS med fiskeplejen og vurderinger af bestandene. Peter er desuden fiskefaglig rådgiver for Fishing Zealand, hvor han har lavet flere store rapporter om havørrederne på Sjælland. Han vil denne aften præsentere den nyeste viden, om status og ikke mindst mulighederne for den naturlige ørredproduktion i vandløbene til Isefjorden. Herunder ikke mindst, hvilke indsatser der skal til.

Peter modtog i øvrigt for et par år siden Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøpris for et utrætteligt arbejde for miljøet i vandløbene.

Aftenens næste tema står Tuse Å’s Ørredsammenslutnings formand og vært, Rune Hylby for. Rune vil fortælle om TØS’ mangeårige vand- og fiskepleje.

Netop TØS’ tilgang til miljøarbejdet har forbedret havørredbestanden i Tuse Å og de omkringliggende vandløb således, at bestandene i dag er selvreproducerende i flere af vandløbene i bunden af Isefjorden.

Rune er desuden ”Bandeleder” for Den sjællandske Grusbande med over 500 frivillige medlemmer, der gør en indsats for vand- og fiskeplejen i de sjællandske vandløb. Den sjællandske Grusbande blev etableret sidste år i et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor Rune også er ansat som lokalredaktør mm.

Afslutningen på denne spændende aften står Lars Juel Hansen for. Lars er netop én af de lystfiskere, der har leveret data til DTU Aqua’s store Isefjordsundersøgelse, og han vil fortælle om havørredfiskeriet i Isefjorden. Lars behøver næppe yderligere præsentation, for udover at være ”nøglefisker” for DTU, er Lars også certificeret Fishing Zealand-guide, instruktør for Danmarks Sportsfiskerforbund og i øvrigt en del af TØS’ Arbejdsgruppe.
Lars fanger mange ørreder, rigtig mange ørreder, og han vil denne aften give os et par tips til næste gang, -kysten kalder.
 
Programmet for aftenen er tæt pakket, og vi slutter, -sharp, klokken 22.22.

Du kan tilmelde dig via mail eller via Den sjællandske Grusbandes, Facebookside.        

Der er et begrænset antal pladser, og reglen om ”først til mølle” er gældende.

Arrangementet koster 50.- kr. som kan indbetales på konto: 1551-1642987, Danske Bank og dækker øl og vand (husk at notere dit navn ved indbetaling). Men du må gerne indbetale mere, for skulle arrangementet give et lille overskud, går dette naturligvis til TØS’ miljøarbejde, og du kan dermed være med til at sikre et endnu bedre fiskeri.

Dansk Mesterskab Open i Pighvarfiskeri igen i år.

Efter succes i 2016 afholders igen 6. maj den store pighvarkonkurrence ved Vejers Strand. Konkurrencen er et DM Open i pighvar, hvorfor alle fra både Danmark og udland er velkomne til at komme og deltage i den store konkurrence.

Der vil blive præmier for mere end 15000.- og blive uddelt præmier til de 3 største pighvar og flest pighvar. Desuden vil der også blive præmie for største anden art fladfisk på dagen, samt præmierækker til børnene, der deltager.

På programmet er desuden:

- stor grejbutik for fiskere og turister.

- besøg fra Fiskeri og Søfartsmuseet med bl a levende pighvar.

- kl 11.30 afholdes der stor Fiskeauktion med alt godt fra Vesterhavet, bl a pighvar

- restauranterne i Vejers tilbyder lækre fiske - og pighvarmenuer.

- fantastiske naturoplevelser som tilskuer til selve konkurrencen på Vejers Strand.

Deltagergebyret koster 200.- og inkluderer en lækker sandwich til slut.

Konkurrencens dommer i år bliver Frank Sjøgreen, som er kendt fra fiskeprogrammet Fangstgaranti og som blogger for Pure Fishing. Der bliver indskrivning og morgenkaffe fra kl. 7:30, og kl. 8:20 vil Frank Sjøgreen forklare reglerne for dagen, hvorefter konkurrencen skydes i gang kl. 8:30. Konkurrencen slutter kl. 15:30, hvorefter der vil være præmieoverrækkelse.

Smoltfælder i Faxe.

Søndag den 26. marts bliver der opstiller to smoltfælder i Faxe Å-systemet. Den ene opstilles i selve Faxe Å, mens den anden placeres i tilløbet Lilleå.


Det er Faxe Kommune, der står for finansieringen, mens biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult står for den biologfaglige del af projektet. Den daglige tømning af fælden og registrering af fangsterne udføres af folk fra vandplejegruppen PIV.


Hensigten med fælderne er at få målt effekten af de tiltag, der gennem de senere år er lavet i vandløbssystemet. Der er lavet et stort arbejde med udlægning af gydegrus, og ikke mindst har kommunen fået fjernet en stor spærring ved Blåbæk Mølle, og et nyt omløbsstryg sikrer nu fri passage for de udtrækkende smolt.

Lakseeventyret fortsætter i Gudenå.

Det tidlige forårsfiskeri i nedre Gudenå er det bedste i flere år og vækker genklang blandt danske og udenlandske laksefiskere.

Alene den sidste uge er der tilmeldt 25 blanklaks (samt en del fine strømgedder og en håndfuldt nedfaldslaks) på Bjerringbro-foreningens smukke, sølvrandede vand. Der er fanget fisk på alle seks zoner og på alle legale metoder undtagen orm.

Fem af fiskene vejer over 10 kilo med Jakob Klitgaards kæmpe på 12.7 kilo fordelt på 108 cm fanget på spinner på zone 5. Den næststørste er på 12,5 kilo og 111 cm. fanget af Harry Christiansen ligeledes på spinner på zone 5.

Desuden har Bruno Kolding og Kristian Heller taget en laks hver på 10,3 kg , hvor førstnævnte er taget på spinner på zone 6 og Hellers på flue på zone 2. Endelig har Mik Prinz fluefanget en prægtig blankfisk på 10,2 kilo på zone 2.

Se de mange imponerende fangst-fotos på foreningens .

PS. Mærkeligt at lodsejerne ovenfor Tangeværket ikke kræver en effektiv passagemulighed forbi værket og søen, så de kan få del i det fantastiske fiskeri, medvirke til at gøre fiskeriet endnu bedre og opnå en solid prisstigning på deres fiskevand.

Referat af Generalforsamlingen 28. februar 2017

Referat af Knurhanernes Generalforsamling 2016

 

Formanden Rune Turell bød forsamlingen velkommen, og blev samtidig valgt til dirigent.

Steen Olsen blev valgt som referent.

Regnskabet for 2016 blev godkendt, og budgettet for 2017 ligeså.

Formand Rune Turell blev genvalgt som klubbens formand.

Martin Jørgensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og træder ind som 5 medlem af bestyrelsen.

Det blev vedtaget at det er muligt at være støttemedlem af Fiskeklubben. Støttemedlemmer betaler 100.-kr p.a. og kan deltage i samtlige arrangementer røgning etc. ( dog med egenbetaling til f.eks. julefrokost etc.) Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Det blev vedtaget at kontingtet for børn under 14 år sættes ned til 100.-kr p.a.

Årets fisketure blev aftalt og kan ses i arrangementskalenderen på hjemmesiden.

Steen Olsen og Rune Turell har ansvaret for tilsynet med rygeovnene i kolonihaven.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Anbefalinger til et bedre havnefiskeri.

Fishing Zealand var sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund værter for en workshop, som blev afholdt i Helsinge mandag den 27. februar.

Dagens emne var lystfiskeri i havne, og et bredt udvalg af interessenter var mødt frem. Der var således repræsentanter for lokale sportsfiskerforeninger, havnefogeder og kommunale medarbejdere fra flere af de kommuner, der er tilknyttet Fishing Zealand.

Gordon Henriksen fra Fishing Zealand stort for indledningen og fortalte om Fishings Zealands arbejde i forhold til de tilknyttede 12 kommuner, mens Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerfund fortalte om forbundets arbejde, der knytter an til alle landets havne.

Han havde netop været rundt på besøg i de tre havne i Halsnæs Kommune sammen med kommunens folk og kunne fortælle om stor velvilje og god dialog med havnefogederne i de tre havne i Lynæs, Hundested og Frederiksværk.

Han lagde dog heller ikke skjul på, at der fortsat var problemer med adgangsforhold, der var begrundet i terrorsikring på visse havnearealer.


Efter oplæggene blev der arbejdet i workshops og dagens opsamling vil indgå i en samlet rapport med anbefalinger, som vil blive fremsendt til kommuner, relevante ministerier samt til fødevareministeren.

Læs mere på Fishing Zealand hjemmeside.

Tag på langtur på Kattegat.

Et samarbejde mellem Elida Fishing, Fishing Zealand og Gribskov Kommune har ført til, at der den kommende weekend udbydes to Kattegatture med turbåden Antares med sejlads fra Gilleleje Havn.

- Det er en drøm for mig, at Elida, Gribskov Kommune og Fishing Zealand sammen kan udvikle et decideret turbådsfiskeri fra Gilleleje Havn, fortæller Carsten Nielsen, der også vil være skipper på de første Kattegat-testture.

– Nu prøver vi det af og ser, hvad det kan. Der er en anden artssammensætning, end vi oplever i Øresund og massere af spændende rev og vrag. Det kræver dog, at vejret er med os, og at fiskerne er klar på noget nyt. Men det tror jeg, de er, og vi glæder os til at prøve det af og forhåbentlig bidrage med udviklingen, slutter han.

En del af baggrunden for turene er også de nye torskekvoter, der begrænser, hvor mange torsk den enkelte lystfisker må hjemtage fra Øresund. Der er nemlig ikke tilsvarende begrænsninger i Kattegat.

Turene finder sted lørdag den 11. februar og søndag den 12. februar. Lørdagsturen er allerede udsolgt, mens der stadig er muligheder på søndagsturen.

Der sejles fra Gilleleje kl. 02.00 om natten, og man forventer at være tilbage 20 timer senere.

Nærmere oplysninger og bestilling hos Fishtrip.

Nedgængeres vandringer og overlevelse undersøges.

Selvom havørreden nok er Danmarks mest populære sportsfisk, er der stadigvæk mange detaljer, som sagkundskaben ikke ved om dens livscyklus. Desuden tyder meget på, at de enkelte havørredstammer har vidt forskellige livsvilkår. Vi har eksempelvis ikke noget klart billede  af nedgængernes vandringsruter, når de efter gydningen vender tilbage til saltvand. Eller hvor mange, der overlever frem til næste gydning – og hvor mange der eventuelt springer et års gydning over.
 
DTU-Aqua har sat sig for at forske i nogle af de sidstnævnte spørgsmål vedrørende nedgængernes færden og overlevelse. Tidligere har projektets ankermand, Kim Aarrestrup, begået en sådan undersøgelse af nedgængere Gudenå og tilløbet Lilleå og i den kommende tid gælder det havørreder fra ”storørredåerne” Karup Å og Simested Å. Fra begge vandløb opfiskes 40 nedgængere, som alle forsynes med en lille radiosender i bughulen. Hver sender har sit særlige signal, så de enkelte fisk kan identificeres og senderne kan bippe i to år, inden de løber tør for strøm.
 
Der opsættes modtagerstationer i begge åmundinger og ved Virksund, Hvalpsund, Aalborg på den 100 kilometer lange tur gennem Limfjorden til enten Hals i den østlige og Thyborøn i den vestlige fjordmunding.
 
Undersøgelsen forventes at give svar på, hvor stor en del af havørrederne der forlader Limfjorden for at æde sig store, og hvor stor en del der bliver i fjorden, forklarer Jørgen Buch fra Viborg Sportsfiskerforening, som har fiskeret ved både Simested Å og Karup Å.
 
- Og ikke mindst glæder vi os til at se, hvordan havørrederne klarer sig igennem fjorden i live. Undersøgelsen kan ikke give svar på, om dem der ikke klarer turen, er spist af en sæl, fanget af en lystfisker eller gået i et garn, men der skal nok komme interessante resultater alligevel.
 
- Bemærk, at de 80 fisk, der får en sender indopereret, får samtidig klippet fedtfinnen af, og det er derfor vigtigt, at du genudsætter fisken, hvis du fanger en med en klippet fedtfinne. Den svømmer rundt med en sender til 1700 kr, i maven, og den kan afgive mange vigtige oplysninger fremover, så den er mere værd genudsat end på grillen, slutter Jørgen Buch.

Fishing Masters 2017.

Sportsfiskermestre, berømtheder fra TV og sport, Youtubestjerner, grejproducenter, bådproducenter og rejsearrangører er at finde på Fishing Masters 2017 d. 22. og 23. april på Østersøøen Femern. Det tager kun 45 minutter at tage færgen fra Danmark til Tyskland.

Der kommer mange internationale og tyske sportsfiskereksperter, som samlet repræsenterer alle grene indenfor sportsfiskeriet. Fishing Masters 2017 foregår i Burgstaaken Havnecenter og Torfkuhle fiskesø.

Besøgende kan gratis komme med forskellige turbåde på korte ture i Østersøen. På turene kan de se eksperter, berømtheder og verdensmestre over skulderen, mens de selv fisker. Der kræves ikke fisketegn til dette.

Dem uden fangst behøver ikke gå sultne i seng, da der på ”Foodtruck-Meile” findes mange kulinariske lækkerier. Der er på havnen et stort rødt telt hvor det er muligt at se og købe fiskegrej og tilbehør. På havnen præsenterer bådforhandlere og leverandører de nyeste produkter.

Der er mange aktiviteter for hele familien bl.a. fiskeri for børn samt forskellige lodtrækninger. Klaus & Klaus sikrer stemningen på scenen og TV kokkene Mike Süsser og Frank Oehler tryller lækre retter frem.

Fishing Masters 2017 har åbent lørdag d. 22. april fra 10 – 18 og søndag d. 23. april fra 10 – 17.

Kompensationsopdræt sikrer ikke bæredygtig vækst.

I dag førstebehandler Folketinget et nyt lovforslag (L111), der gør det muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, der mindsker miljøpåvirkningen. Det kan f.eks. være muslinge- eller tanganlæg. Men der er ikke klar dokumentation for, at de såkaldte kompensationsopdræt har den ønskede effekt, og Danmarks Sportsfiskerforbund frygter derfor en markant merudledning af kvælstof, fosfor og iltforbrugende slam i de danske farvande.

Miljøet vil lide overlast

”Danmark skal tage en større del af det voksende marked for opdrætsfisk og dermed skabe flere danske arbejdspladser. Derfor åbner regeringen nu for flere havbrug i Danmark, uden at miljøet lider overlast.” Sådan beskrives udgangspunktet for L111 i en pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet i dag, d. 19. januar 2017. Og netop ønsket om øget vækst i akvakultur-erhvervet ser ud til at være den altoverskyggende drivkraft bag initiativerne i det nye lovforslag.

– Lovforslaget bærer i høj grad præg af, at de klare politiske ønsker om en øget vækst i den danske akvakultursektor trumfer ønsket om et rent og sundt havmiljø. Der findes ikke klar dokumentation for at kompensationsopdræt kan håndtere den merudledning af kvælstof og fosfor, som de nye havbrug vil forsage. Påstanden om at miljøet ikke vil lide overlast er altså ubegrundet, forklarer Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund er samtidig af den overbevisning, at lovforslaget er et forsøg på at omgå Danmarks forpligtigelser i forbindelse med flere EU-direktiver, der skal sikre det marine vandmiljøs tilstand.

– Det er simpelthen for tidligt at medregne kompensationsopdræt som et marint virkemiddel, da der ikke foreligger en klar dokumenteret effekt, og det ligner derfor et klart forsøg på at omgå vores forpligtelser overfor EU, siger Lars Brinch Thygesen. 

Havbrug skal op på land

I stedet for at basere en vækst i akvakulturerhvervet på tvivlsomme løsninger, der kan være i strid med EU-lovgivning, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at fremtidigt fiskeopdræt skal ske på land i lukkede recirkulerede anlæg uden et stort miljøaftryk. Langsand Laks i Hvide Sande har søgt og fået godkendelse af en fordobling af deres lakseproduktion, der foregår på land i et lukket anlæg, med et meget lille miljøaftryk.

– Det vil skabe vækst på et bæredygtigt grundlag, samt videreudvikle den moderne teknologi som kræves, og hvor Danmark hører til de førende lande på området, slutter Lars Brinch Thygesen.

Muslinger skal give plads til flere havbrug, pressemeddelelsen fra Miljø- og fødevareministeriet, 19. Januar 2017-01-19

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug), J.nr. 029-00475

Bliv laksefluefisker på en uge ved Gaula.

Gaula-kurset behøver næppe nærmere præsentation. Det er det ældste, bedste og mest velrenommerede af sin art i Skandinavien og tilmed det billigste - og dermed den korteste genvej til at lære kunsten at fiske efter laks med tohånds fluegrej.

Det sker i uge 33, hvor de fleste laks er trukket op i elven. To kilometer af Gaulas bedste og mest naturskønne fluevand med fristende og udfordrende pools står eksklusivt til rådighed for deltagerne.

To af landets mest erfarne lakseinstruktører, Per Jørgensen og Orla Bertram-Nielsen, kender valdet ud og ind og står til rådighed 16 timer i døgnet med et tætpakket program. De har tilsammen 100 års erfaring i laksefiskeri og næsten 500 laks på samvittigheden!

Dine kastefærdigheder forbedres væsentligt gennem flere timer daglig instruktion og træning af både overhånds-, rulle- og forskellige speykast.

Desuden sættes fokus på alle de små, vigtige detaljer, der tit betyder forskellen mellem succes og fiasko, bl.a.:
Toptrimning af udstyret - relevante affiskningsmetoder - ideelle flueliner - de stærkeste knuder og splejsninger - fluetyper og fluevalg - Samt krogning, udtrætning og landing, sidstnævnte gerne i praksis.

Du får serveret en solid frokost ved ankomsten og bliver derpå guidet gennem alle valdets standpladser, hvor instruktørerne i løbet af ugen demonstrerer praktisk, pædagogisk affiskning. Og du fisker selvfølgelig selv i døgnets bedste timer, morgen og aften, hvor du og din makker hver dag vælger to nye pools helt for jer selv! De bedste år er der fanger over 20 laks i løbet af kursusugen.

Kurset har base i et hyggeligt og rummeligt folkehus, der oser af laks. Her har legendariske Svend Saabye fisket, tegnet og skrevet to af sine formidable bøger - og fra det store udland har mange kendisser fra Lee Wulff til Göran Andersson lagt vejen forbi og kastet deres farlige fluer.

Vi bor og spiser godt og har indlagt flere hyggestunder i ugens løb for at sikre en optimistisk og glad atmosfære, hvor alle deltagere trives og fisker som et team.

Derfor husker hundredvis af tidligere deltagere Gaula-kurset som en milepæl i deres udvikling som laksefluefiskere. Nu får du chancen - og prisen for ophold, fiskeri og instruktion er kun 4990 kr. - men dækker ikke transport, mad, norsk fisketegn og desinficering.

Gaula-kurset kunne i 2016  fejre 20 år jubilæum og da kurset desuden har været afholdt én gang ved både norske Etne og skotske River Spey samt tre gange ved Bjerkreimselva, kunne kurset samtidig fejre 25 års fødselsdag!

Mere information hos Per Jørgensen tlf.  8629 7960  eller Orla Bertram-Nielsen tlf. 9864 3864 - bedst mellem kl. 18-19.  

Mød manden bag Havørredens hemmeligheder.

Torsdag den 9. februar kan man møde Niels Vestergaard, der er manden bag videoserien Havørredens hemmeligheder, ved et arrangement på restaurant Store Børn på Roskilde Havn.


Det er Roskilde og omegns Lystfiskerklub (ROLK), der står bag arrangementet, der starter kl. 18 og slutter kl. 21. Deltagerprisen er 210 kr., som inkluderer en lækker anretning fra Restaurant Store Børs samt kaffe. Øl og vand kan købes særskilt.


Desuden har Niels Vestergaard valgt delvis at sponsere videofilmen The Fish & The Fly gratis til alle, der køber en billet til foredraget.

Tilmelding sker her.

Ved Niels Vestergaards foredrag vises nogle af de mest spektakulære optagelser fra filmene, og han fortæller historien om, hvordan det lykkedes ham at få det ” i kassen”.

Niels vil også fortælle en masse anekdoter og historier om optagelser, som der slet ikke har været plads til at vise i filmene. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

ROLK lover, at det bliver en underholdende og lærerig aften, hvor deltagerne dykker endnu længere ind i havørredens forunderlige verden.

Få styr på fredningsbælterne.

Med den nye version af Fangstjournalen kan du nemt og hurtigt få overblik over aktuelle fredningsbælter i et område, mens du fisker.

Mange lystfiskere efterspørger et værktøj til at holde styr på fredningsbælter, når de går og fisker ved kysten. Nu får de hjælp af en ny funktion i Fangstjournalen fra DTU, som ved hjælp af mobiltelefonens GPS giver besked om aktuelle fredningsbælter indenfor 5 km.

Man får besked om fredningsbælter, når man starter registreringen af en fisketur i Fangstjournalens app ude på fiskepladsen. Så længe ”Start fisketur nu” er aktiv, og app’en dermed er i gang med at registre varigheden af fisketuren, kan du via app´ens kortfunktion altid se din egen position i forhold til nærliggende fredningsbælter.

På app’ens kortfunktion er fredningsbælterne farvelagte, og du kan desuden læse om de forskellige fredningsbælter, hvis du trykker på dem. Mange fredningsbælter er halvårlige, men Fangstjournalen viser kun dem, der er aktuelle på den givne dato.

Se demovideo af funktionen med fredningsbælter i Fangstjournalen

Sådan kommer du i gang med Fangstjournalen
For at bruge Fangstjournalen til at se, hvor og hvornår du må fiske langs kyster og fjorde, skal du være oprettet som bruger på Fangstjournalen, og du skal registrere din fisketur og eventuelle fangster ude ved fiskevandet, mens du fisker.

Bruger du Fangstjournalen til at registrere dine fisketure, bidrager du med viden til plejen af vore fiskebestande i søer, vandløb og langs vores kyster. Til gengæld hjælper Fangstjournalen dig med at holde styr på dine fisketure og fangster og nu altså også med at finde ud af, hvor og hvornår du må fiske langs kyster og fjorde.

Læs mere om Fangstjournalens mange andre fordele

Se forskellige andre demovideoer om Fangstjournalen

Forbehold: Information om fredningsbælter er vejledende

Fangstjournalen anvender telefonens GPS til at fastlægge din position. I nogle telefoner er GPS’ens præcision mindre end i andre. Det betyder, at de positioner, Fangstjournalens app angiver, er vejledende, og at DTU Aqua derfor fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til de leverede oplysninger om fredningsbælter og din egen position. Når det er sagt, er vi overbeviste om, at Fangstjournalens tilbud vil blive en stor hjælp til alle de kystfiskere, som har efterspurgt en nem måde at holde styr på fredningsbælterne.

Klubaftener for Fiskeklubben Knurhanerne.

Vi holder klubaftener for seniorerne 2 gange om måneden fra 19-22.30 ca hver 2 Onsdag i sommer perioden, næste klubaften er Onsdag d 15/6-2016. Vel Mødt.

På Onsdag d 15/6, fra 18-22.30 er vi at finde på Tuborg havn ved indløbet, eller den nye sydhavn i Skovshoved,der er etableret nye fiskepladser til ære for kommunens lystfiskere,  vi griber chancen nu hvor hornfiskene og kyst torskene hærger vores vande, vores fiskekajak vil selvfølgelig være at finde på lokationen til dem der vil prøve kræfter med sådan en. Hvis ikke du har set den "nye" Skovshoved havn er det bestemt et besøg værd.

Onsdag d 29/6 vil se ligesådan ud, så kom ud af sofaen og brug forårs aftenerne i det fine selskab med Knurhanerne.

Knæk og bræk.

Knurhanerne får egen Sejl Sikkert-ambassadør.

Søndag tog Rune sikkerheds kursus til søs for os lystfiskere hos søsportens sikkerhedsråd, det betyder at fiskeklubben Knurhanerne har fået deres helt egen sejl sikkert ambassadør,(den flotte fyr på billedet) det omfatter lyst & fritidsfiskere samt sejlere fra den lille fiskekajak til den helt store sejlbåd, vi er i tæt kontakt med søsportens sikkerhedsråd og trygfonden som står bag det her kæmpe arbejde om sikkerhed til søs og omkring havnene, projektet hedder sejl sikkert og er i fuld gang. ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert.

Sejl Sikkert-kampagnen skal højne sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere i hele Danmark. Indsatsen er bygget op om de 5 sejlråd, og målet er at undgå ulykker til søs.

Hvem er vi?
Sejl Sikkert-kampagnen er et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd. Som en del af kampagnen er der oprettet et ambassadørnetværk af frivillige, der skal være med til at udbrede Sejl Sikkert-kampagnens budskaber i de lokale havne.

Til ambassadørnetværket er der tilknyttet et Sejl Sikkert-instruktørkorps, som består af 20 instruktører, der er uddannet i at holde foredrag og lave sikkerhedsdemonstrationer.

Derudover samarbejder TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd med en række grejforretninger som en del af Sejl Sikkert-indsatsen. Det er netop i butikkerne, at sejlerne og fiskerne kan få gode råd om sikkerhed og udstyr.

Mød os på Facebook: Sejl Sikkert - Brug Vesten

Os kan de satme ik lære mere...

Så blev de endelig færdige de nye røgovne, og med den helt store jomfru brænding, hvor alt virkede perfekt, er vi virkelig klar til at tage imod medlemmer fra fiskeklubben knurhanerne på søndag.

Vi lægger ud med årets store sildetur på lørdag, og aftaler tidspunkt for rygning søndag i løbet af dagen.

Der blev både røget sild med knust enebær og larubærblade, og en let kogt hamburgerryg fandt da også vejen til de nye ovne, kan iøvrigt kraftigt anbefales. ses i weekenden til et par fantastiske dage med medlemmer og gæster.

Knæk & bræk derude.

Fin havørred debut til Liam.

Fredag d 31/7 besluttede Liam på 7 år fra fiskeklubben Knurhanerne, at bundfiskeriet måtte stoppe, nu var det tid til at lære og spinnefiske, og som sagt så gjort.

Efter en meget hård og besværlig opstart kom der bedre og bedre styr på udkastene, og med kun 2 mistede blink fra fars grejkase, og en lille smule helt special teknik bag indspinningen, lykkedes det alligevel at få fisk med hjem fra molen i Helsingør, den lille havørred på lige under kiloet blev taget på en lyserød jensen på 18 gram, fisken fik friheden igen efter den hårde fight, men sikke en debut til Liam, som iøvrigt siger han er klar på molen igen i dag Søndag.

Knæk og bræk til alle derude.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Bestyrelsen | Svar 22.03.2017 09.46

Husk kontingent indbetaling, senest d 1/4 så klubben kan fortsætte det gode arbejde til glæde for alle medlemmerne.

Rune | Svar 12.01.2017 12.38

Første skud i Knurhane cuppen 2017 bliver d 28/1, tilmelding senest d 15/1.

Rune | Svar 24.12.2016 11.53

Glædelig jul, og et fantastisk nyt fiskeår til alle der måtte spotte denne her besked!!!

Mikkel Jensen | Svar 11.04.2016 19.11

I fører jer frem. Godt at se.

Steen | Svar 04.02.2016 08.28

Spændende kort med beskrivelserne af artsrigdommen i Øresund.

Steen | Svar 24.01.2016 13.19

Læs referatet fra generalforsamlingen. Find referatet ved at klikke på "Vedtægter".

Bestyrelsen | Svar 02.01.2016 11.25

Husk Generalforsamling D12/1-2016, se mere i arrangement kalenderen.

Kaj Olsen | Svar 24.12.2015 14.30

jeg ønsker alle knurhaner samt familie glædelig jul og et godt nytår hilsen Kaj

Rune | Svar 06.11.2015 10.21

Så skal vi bestille trøjer, hvem mangler, pris omkring 300 kr.r

Steen | Svar 24.09.2015 10.38

Det ser satme godt ud- god tur på søndag. Knæk og bræk fra Cape Town.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 08:10

Er også tilmeldt.
Hilsen Steen

...
23.03 | 06:22

Jeg har ligeledes mailet til Rune og tilmeldt mig fiskeweekend i august .

Det blir STORT .

og Kontingentet er sæføli betalt .

hilsen Milo

...
22.03 | 19:42

jeg har kontaktet Rune,og tilmeldt mig til fiskeweekenden på odden,det bliver en kanon god tur.hilsen Kaj Olsen

...
22.03 | 09:46

Husk kontingent indbetaling, senest d 1/4 så klubben kan fortsætte det gode arbejde til glæde for alle medlemmerne.

...
Du kan lide denne side